Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarki i Rozwoju - cele, zadania, działalność, opis

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development) - międzynarodowa organizacja gospodarcza, do której należą najbardziej uprzemysłowione i rozwinięte ekonomicznie kraje o ustroju demokratycznym. 

OECD utworzona została na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, którą podpisano 14 grudnia 1960 r. Nowopowstała organizacja zastąpiła istniejącą od 16 kwietnia 1948 Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), którą powołano dla integrowania odbudowujących się po zniszczeniach wojennych gospodarek państwowych w Europie, korzystających z pomocy przyznanej w ramach Planu Marshalla. 

Na początku, do OECD należało 17 państw z Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Kanada oraz Turcja. Natomiast obecnie, członkami organizacji jest 30 państw, w tym Polska (od 1996 r.). Siedzibą OECD jest Paryż, zaś językami urzędowymi - angielski i francuski. 

Głównym celem OECD jest promocja trwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego, a także rozwój handlu światowego bez dyskryminowania, zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi. Państwa członkowskie starać się mają o wzrost zatrudnienia i utrzymanie stabilizacji finansowej. Ten sposób działania powinien mieć też przełożenie na rozwój gospodarki światowej i przyczyniać się do opartej na zdrowych zasadach ekspansji gospodarczej w poszczególnych państwach. Na forum organizacji rządy państw porównują i wymieniają doświadczenia, promują swoje decyzje, rekomendują rozwiązania i ustalają kierunki działania. Do spraw najczęściej dyskutowanych należą handel zagraniczny, zatrudnienie, migracja, opodatkowanie, które następnie, w formie zaleceń, deklaracji czy kodeksów, poleca się do zastosowania państwom zrzeszonym w organizacji. Mają one co prawda charakter nieformalny, ale bardzo często stosuje się je jako formę nacisku na niektóre kraje. 

Dzięki pracom statystycznym wykonywanym w ramach OECD przez ponad 3 tys. specjalistów, każdego roku uzyskuje się najbardziej dokładne badania dotyczące warunków ekonomicznych w skali globu. Wiele innych publikacji, studiów, analiz i raportów, z powodzeniem wykorzystuje się do badania mechanizmów rynkowych. W swoim działaniu OECD kieruje się kilkoma zasadami: nie dyskryminuje się żadnego z członków, lecz stosuje takie same zasady wobec wszystkich obywateli wszystkich krajów, wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno krajowe jak i zagraniczne traktuje się tak samo; wszystkie państwa członkowskie stosują się do założonego na dany okres kalendarza liberalizacji, które należy wprowadzić; nie wdraża się żadnych nowych ograniczeń, które hamowałyby stopniową liberalizację. 

Najwyższym organem jest Rada, w której skład wchodzą wszyscy przedstawiciele państw członkowskich, którymi są szefowie stałych misji przy OECD. Co roku w ramach Rady obradują ministrowie spraw zagranicznych i ministrowie finansów. Poza tym, istnieją też Komitet Wykonawczy, Sekretariat z wybieranym na 5 lat Sekretarzem Generalnym, i ponad Komitetów Branżowych.

Podobne wypracowania do OECD - Organizacja Współpracy Gospodarki i Rozwoju - cele, zadania, działalność, opis