Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

OJA - Organizacja Jedności Afrykańskiej - historia, działalność

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Organizacja Jedności Afryki (OJA) – ang. Organization of African Unity; międzyrządowa, regionalna organizacja państw afrykańskich, jedna z najważniejszych tego typu organizacji międzynarodowych. Należą do niej niemal wszystkie państwa Afryki, z wyjątkiem Maroka.

Początki organizacji sięgają roku 1963, kiedy to podczas konferencji założycielskiej odbywającej się w dniach od 22 do 25 maja w Addis Abebie, w Etiopii. Wówczas, szefowie 30 rządów niepodległych państw przyjęli rezolucję mówiącą, że Organizacja Jedności Afrykańskiej zajmie się walką wszelkimi formami kolonializmu obecnymi wciąż na kontynencie, ponieważ stanowi on zagrożenie dla pokoju w tym regionie świata. 

OJA zbudowana została na fundamencie poprzednich ruchów dążących do integracji: Grupy Brazzaville, Grupy Casablanca, Grupy Monrowia oraz unii Ghany z Gwineą i Mali. Statut organizacji, tzw. Karta Jedności Afryki, przewidywał koordynację wspólnych działań państw afrykańskich z krajami innych kontynentów, umacnianie jedności i solidarności na kontynencie, pokojowe rozstrzyganie wszelkich sporów przy jednoczesnym poszanowaniu granic, a także niemieszanie się w sprawy wewnętrzne państw członkowskich, nieprzyłączanie się do żadnych bloków...

Podobne wypracowania