Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Spraw Rozwoju Przemysłowego - cele, zadania, opis

UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization) - jedna z wyspecjalizowanych organizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Powołana została w 1966 r. jako jeden z organów ONZ, nadzorowany przez nią i finansowany z jej budżetu, zaś status organizacji wyspecjalizowanej uzyskała w 1985 r. Odtąd jej celem stało się promowanie rozwoju przemysłowego i wspieranie trudnych procesów związanych z industrializacją w krajach rozwijających się i tych, które przeżywają proces transformacji gospodarczej, poprzez organizowanie współpracy regionalnej i krajowej. UNIDO stawia też na wypracowywanie nowych metod i koncepcji rozwoju ekonomicznego, także na arenie międzynarodowej, w różnych dziedzinach przemysłu. Ponadto, świadczy pomoc krajom najsłabiej rozwiniętym.

UNIDO wspiera zrównoważony, przyjazny środowisku maturalnemu przemysł i promuje konkurencyjną gospodarkę oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego właśnie stara się ułatwiać dostęp do pomocy technicznej, nowoczesnych technologii i najnowszej wiedzy. Współpracuje przy tym z wieloma instytucjami rządowymi i specjalistami od gospodarki ze wszystkich krajów członkowskich.

Początkowo, UNIDO w znacznej mierze zajmowało się polityką i dopiero od lat 90. działalność organizacji wiąże się przede wszystkim z kwestiami gospodarczymi. W 1997 r. wdrożony został pakiet reform, który ograniczył pola działalności UNIDO, zredukował budżet i zracjonalizował struktury, co miało spowodować zwiększenie efektywności i wydajności organizacji.

Najwyższym organem UNIDO jest Konferencja Generalna, obradująca co 2 lata. Zadania bieżące nadzoruje obradująca raz do roku Rada Rozwoju Przemysłowego, w której skład wchodzą 53 państwa członkowskie. Oprócz tego, istnieją też Komitet Programu i Budżetu (27 państw) i Krajowe Centra na Rzecz Czystszej Produkcji. Posiada też ponad 40 biur terenowych i 3 przedstawicielstwa. W swojej siedzibie w Wiedniu, UNIDO zatrudnia ok. 650 pracowników, a na stałe współpracuje też z 2,5 tys. specjalistów. 

Aktualnie, do organizacji należą 172 państwa, w tym Polska. Dyrektorem Generalnym jest dr Kandeh K. Yumkella z Sierpa Leone. 

Podobne wypracowania do UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Spraw Rozwoju Przemysłowego - cele, zadania, opis