Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

OPEC - Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową - cele, zadania, działalność, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

OPEC - Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) - organizacja założona we wrześniu 1960 r. podczas Konferencji w Bagdadzie , którą zwołano z inicjatywy Iraku. Jej siedzibą jest Wiedeń. Statut OPEC uchwalono w czasie kolejnej konferencji, w Caracas w styczniu 1961 r.

Podstawowym celem powołania tej organizacji było kształtowanie wspólnej polityki w zakresie wydobycia i cen zbytu ropy naftowej. Początkowo jednak, OPEC nie odgrywała większej roli, bo państwa członkowskie nie miały wystarczającej siły przebicia na rynku naftowym, ponieważ złoża naftowe eksploatowane były w całości przez międzynarodowe towarzystwa naftowe, które reprezentowały jedynie kapitał Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. W 1965 r. udało się ustalić wspólną politykę regulującą rozmiary wydobycia ropy, a znaczenie wzrosło w związku z powstaniem Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC). Wkrótce też, po wojnie bliskowschodniej (1973), kiedy OPEC, pod wpływem swoich arabskich krajów członkowskich, postanowiła zerwać rozmowy z koncernami naftowymi, podwyższyć cenę ropy o 70% i wprowadzić embargo na dostawy ropy do Stanów Zjednoczonych...

Podobne wypracowania