Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

OPEC - Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową - cele, zadania, działalność, opis

OPEC - Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) - organizacja założona we wrześniu 1960 r. podczas Konferencji w Bagdadzie , którą zwołano z inicjatywy Iraku. Jej siedzibą jest Wiedeń. Statut OPEC uchwalono w czasie kolejnej konferencji, w Caracas w styczniu 1961 r.

Podstawowym celem powołania tej organizacji było kształtowanie wspólnej polityki w zakresie wydobycia i cen zbytu ropy naftowej. Początkowo jednak, OPEC nie odgrywała większej roli, bo państwa członkowskie nie miały wystarczającej siły przebicia na rynku naftowym, ponieważ złoża naftowe eksploatowane były w całości przez międzynarodowe towarzystwa naftowe, które reprezentowały jedynie kapitał Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. W 1965 r. udało się ustalić wspólną politykę regulującą rozmiary wydobycia ropy, a znaczenie wzrosło w związku z powstaniem Organizacji Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC). Wkrótce też, po wojnie bliskowschodniej (1973), kiedy OPEC, pod wpływem swoich arabskich krajów członkowskich, postanowiła zerwać rozmowy z koncernami naftowymi, podwyższyć cenę ropy o 70% i wprowadzić embargo na dostawy ropy do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. W efekcie, w ciągu 3 miesięcy ceny ropy eksportowanej przez państwa należące do organizacji, wzrosły kilkakrotnie, co spowodowało tzw. szok naftowy i przyczyniło się właściwie do kryzysu energetycznego na świecie. Podobna sytuacja miała miejsce po rewolucji islamskiej w Iranie (1979). W kolejnych latach, OPEC ponownie straciła na znaczeniu, kiedy w wyniku złej koordynacji działań jej członków doszło do poważnego spadku cen ropy, a następnie ich załamaniu w 1986 r. W ostatnim czasie, w związku z szybkim wzrostem cen ropy po wojnie w Iraku, rola OPEC ponownie nabrała znaczenia. 

Najwyższym organem organizacji jest zbierająca się dwa razy do roku Konferencja Ministrów OPEC, w której skład wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich. Organ wykonawczy stanowią kierująca bieżącą działalnością Rada Gubernatorów, Komisja Ekonomiczna, a także Sekretariat. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny, obecnie - Abdullah Salem El-Badri, pochodzący z Libii. Najbardziej wpływowym krajem w ramach OPEC jest Arabia Saudyjska, ponieważ jako jedyna dysponuje rezerwami produkcyjnymi i odpowiednia technologią, umożliwiającą każdorazowy wzrost lub zmniejszenie wydobycia ropy naftowej. 

Do OPEC należy obecnie 13 krajów: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Wenezuela, Kuwejt, Katar, Libia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria, Nigeria, Ekwador i Angola.

Podobne wypracowania do OPEC - Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową - cele, zadania, działalność, opis