Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WTO - Światowa Organizacja Handlu - cele, zadania, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WTO - Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) - organizacja międzyrządowa, nienależąca do Organizacji Narodów Zjednoczonych, lecz blisko z nią współpracująca i związana historycznie. 

Utworzona została 1 stycznia 1995 r. w na mocy postanowień podpisanych w Marakeszu w Maroku, na zakończenie tzw. Rundy Urugwajskiej, czyli międzynarodowego spotkania w sprawie handlu. Zastąpiła wówczas istniejący od Konferencji w Hawanie w 1947 r. Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu (ang. GATT). Kiedy powstała WTO, jej członkami stało się więc automatycznie 128 państw, które do tej pory przystąpiło do GATT. Obecnie, do organizacji należą 153 kraje członkowskie. 

Statut WTO, za główny cel organizacji uznaje dążenie do liberalizacji światowego handlu dobrami i usługami oraz promocję wolnego, bardziej przewidywalnego handlu przez działania na rzecz zniesienia barier handlowych i protekcjonizmu, likwidowanie dyskryminacji przez nadawanie klauzuli największego uprzywilejowania wszystkim partnerom handlowym oraz promowanie współzawodnictwa. Specjalne przywileje, np. okresy przystosowawcze, nadaje się zwłaszcza krajom słabiej rozwiniętym. 

Na forum WTO toczą się również wielostronne negocjacje...

Podobne wypracowania