Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza - cele, zadania, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza - (ang. European Economic Community - EEC) - europejska międzyrządowa organizacja gospodarcza. 

Powstała na mocy Traktatu Rzymskiego podpisanego 25 marca 1957 r. (w życie wszedł 1 stycznia 1958 r.) przez 6 państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Republikę Federalną Niemiec i Włochy. Podstawowym celem jaki zapisano w traktatach było stworzenie warunków do swobodnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego państw,podniesieniu poziomu życia obywateli i mocniejsze związanie nowopowstałej wspólnoty, zwłaszcza pod względem ekonomiczno-społecznej, ujednolicanie polityki członków EWG i dążenie do wzmożonej stabilizacji. Postanowiono zatem eliminować opłaty celne i ograniczenia ilościowe w handlu między państwami wspólnoty, ustalić jedną taryfę celną w polityce handlowej z państwami spoza organizacji, prowadzić wspólną politykę rolną i znieść ograniczenia w swobodnym przepływie kapitałów, usług i osób. Członkowie EWG zobowiązali się też ujednolicić ustawodawstwo swoich krajów, zagwarantować wolną konkurencję na wspólnym rynku i dbać o równowagę w bilansach płatniczych członków. Dodatkowo, postanowiono również powołać Europejski Bank Inwestycyjny...

Podobne wypracowania