Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wspólnota Europejska a Unia Europejska - historia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Historia Unii Europejskiej rozpoczęła się po zakończeniu II wojny światowej. Wielu polityków dostrzegało konieczność zapewnienia podstaw trwałego pokoju i stabilizacji. Aby to osiągnąć, należało stworzyć ramy współpracy między państwami. 18 kwietnia 1951 r. podpisany został Traktat Paryski. W myśl tzw. planu Schumana (opracowanego przez Roberta Schumanna, którego uznaje się za jednego z ojców integracji europejskiej) 6 państw zachodniej Europy: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy, powołało do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, której celem było stworzenie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłowych. Kolejnym etapem było podpisanie w 1957 r. traktatów rzymskich, powołujących do życia Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), których podstawowym zadaniem miało być zniesienie barier celnych i handlowych, a utworzenie wspólnego rynku krajów. Od 1958 r., trzy wspólnoty europejskie miały wspólne niektóre organy, a ich pełne połączenie nastąpiło wraz z wejściem wżycie tzw. traktatu fuzyjnego w 1967 r. Wówczas, utworzono też nowe instytucje w ramach Wspólnot: Komisję...

Podobne wypracowania