Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG - członkowie, historia, organy. Traktaty rzymskie

Europejska Wspólnota Gospodarcza to jedna ze wspólnot dających początek Unii Europejskiej. Istniała w latach 1957-2009. Powstanie EWG datowane jest na rok 1955, kiedy to holenderski polityk i minister spraw zagranicznych Jan Willem Beyen zaproponował postanie takiej wspólnoty (tak zwany „plan Beyena”).

Tego samego roku, na początku czerwca (1-3) doszło do Konferencji w Mesynie, podczas której szóstka państw założycielskich – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec oraz Włochy – zadecydowały o powołaniu w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali dwóch dodatkowych instytucji: Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz, właśnie, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Miały one poprawić współpracę i przyspieszyć integrację Europy. Już dwa lata później, 25 marca 1957 roku przedstawiciele tych państw podpisali w Rzymie traktaty ustanawiające powstanie obu organizacji (tak zwane Traktaty rzymskie). Ich założenia weszły w życie 1 stycznia 1958 roku.

Mocą Traktatu fuzyjnego, który obowiązywać zaczął od 1 lipca 1967 roku, organy wszystkich trzech wspólnot o tych samych kompetencjach zostały scalone. Miało to ułatwić pracę organizacji. Już od roku 1993, kiedy z kolei w życie wszedł Traktat z Maastricht, poczyniono wielkie zmiany. Europejska Wspólnota Gospodarcza przemianowana została na Wspólnotę Europejską i wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej umieszczona została w tak zwanym I filarze, będąc podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej.

Gdy w roku 2002 wygasł Traktat paryski, na mocy którego istniała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, jej kompetencje przejęła właśnie Wspólnota Europejska. Było to dość łatwe zadanie, gdyż – jak już zostało wspominane – wszystkie wspólnoty posiadają wspólne organy: Zgromadzenie Parlamentarne, Trybunał Sprawiedliwości, Radę Ministrów i Komisję.

Cała koncepcja Unii Europejskiej uległa dość dużym zmianom w roku 2009. Podział na filary przestał istnieć, a instytucje zostały połączone w jednolity twór o osobowości prawnej – Unię Europejską. Obok niej, niejako niezależnie, funkcjonować ma Europejska Wspólnota Energii Atomowej. W ten sposób Unia działa do dziś, na mocy przyjętego 1 grudnia 2009 roku Traktatu lizbońskiego.

Podobne wypracowania do Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG - członkowie, historia, organy. Traktaty rzymskie