Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

EKPC - Europejska Konwencja Praw Człowieka - treść, cele, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, nazywana też Europejską Konwencją Praw Człowieka (EKPC) lub po prostu Konwencją Europejską, to umowa międzynarodowa zawarta przez członków Rady Europy, mająca na celu gwarancję przynajmniej niektórych – najważniejszych – praw wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zatem jej istotą była kontrola w zakresie szeroko pojętych praw człowieka. W momencie podpisania dokumentu – 4 listopada 1950 roku – do Rady Europy należało czternaście państw, natomiast by konwencja mogła wejść w życie, wyznaczono granicę ratyfikacyjną, według której umowa musiała posiadać minimum dziesięciu sygnatariuszy. Warunek ten spełniono 3 września 1953 roku.

Ranga Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest bardzo wysoka. Nazywa się ją nawet „klejnotem w koronie” Rady Europy, co tylko podkreśla rolę dokumentu. Potwierdzeniem jest choćby fakt, że ratyfikacja i przestrzeganie założeń konwencji jest niezbywalnym warunkiem przynależności do Rady – zarówno dla starych, jak i ewentualnych nowych członków. W całej historii organizacji jedynie raz zdarzyło się, że państwo zostało z niej wykluczone. Miało to miejsce w roku 1997. Powodem było niedemokratyczne...

Podobne wypracowania