Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Lista wypracowań w kategorii Napoleon

 • Procesy demokratyzacyjne i parlamentaryzm w XIX wieku

  W wieku XIX, zwłaszcza w jego środkowym okresie, nastąpiło wzmożenie procesów demokratyzacji ustrojów państw Europy. Tym samym państwa europejskie wkraczały na szlak przetarty przez francuskich rewolucjonistów pod koniec wieku poprzedniego. Władza ludu stopniowo nabierała na znaczeniu kosztem monarchii. Lata 1815 – 18... »

 • Kodeks Napoleona 1804 r.

  Obalenie tzw. ancien regime’u (starego ładu) w wyniku wydarzeń związanych z Wielką Rewolucją w roku 1789 stworzyło niejako nowy porządek w państwie francuskim. Definitywne zerwanie z feudalizmem oraz powszechna liberalizacja i laicyzacja kraju wymagały dostosowania norm prawnych do nowych warunków. Pierwsze próby skodyfikowa... »

 • Mapa polityczna XIX-wiecznej Europy i świata

  Jedną z ważniejszych zmian na XIX-wiecznej mapie Europy był fakt zniknięcia niepodległej Polski, która została rozparcelowana pomiędzy trzech zaborców – Prusy, Austrię oraz Rosję. Co prawda w zamian za to pojawiło się w centrum Europy nieco inne państwo, które sugerowało ciągłość istnienia państwowości polskiej, lecz b... »

 • Konstytucja Księstwa Warszawskiego - 22.07.1807

  Kiedy po trzech rozbiorach dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję z mapy Europy znikła niepodległa Rzeczpospolita, mało kto w Polsce nie myślał, iż jest to jedynie stan przejściowy. Wierzono, że lada dzień Polska podniesie się i odbuduje swoją państwowość. Tymczasem nie dostrzegano faktu, że państwa zaborcze całkowicie kontrolują sytuację na te... »

 • Wojna Napoleona z Austrią w 1809 roku

  Wraz z przejęciem władzy we Francji przez Napoleona Bonaparte 9 listopada 1799 roku, Europa stanęła na skraju nowego czasookresu, w którym przez Stary Kontynent miały przetoczyć się wojska francuskie, prowadząc liczne działania wojenne. Naprzeciw armii cesarza miały stanąć m.in. wojska austriackie - państwa, które już od dłuższego ... »

Oprócz Napoleon sprawdź również: