Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Procesy demokratyzacyjne i parlamentaryzm w XIX wieku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W wieku XIX, zwłaszcza w jego środkowym okresie, nastąpiło wzmożenie procesów demokratyzacji ustrojów państw Europy. Tym samym państwa europejskie wkraczały na szlak przetarty przez francuskich rewolucjonistów pod koniec wieku poprzedniego. Władza ludu stopniowo nabierała na znaczeniu kosztem monarchii.

Lata 1815 – 1848 charakteryzowały się dojściem do władzy dynastii pozbawionych swych pozycji przez Napoleona. Szerszy udział społeczeństwa w rządzeniu nastąpić miał dopiero po roku 1849. Proces ten był skutkiem rewolucyjnych ruchów ludowych nazwanych „Wiosną Ludów”. Okres od lat 1849 do 1871 to czas głębokich reform ustrojowych.

We Francji w latach sześćdziesiątych Napoleon ograniczył dyktatorski charakter swoich rządów, natomiast już w latach siedemdziesiątych powstała tam republika parlamentarna (władza sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas). Konstytucja francuska z roku 1875 stała się później wzorem do naśladowania dla innych państw europejskich budujących system demokratyczny. W Anglii stopniowo demokratyzowano prawo wyborcze, państwo Habsburgów stało się monarchią konstytucyjną (zakres władzy monarchy jak i organów przedstawicielskich ludu, określany...

Podobne wypracowania