Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bolesław Zapomniany - biografia, życiorys

Bolesław Zapomniany jest postacią szalenie interesującą, a wręcz – intrygującą. Historycy po dziś dzień spierają się czy ów władca w ogóle istniał. Przyjęto, że żył w latach 1014-1038(9). Był pierwszym synem Mieszka II i bratem Kazimierza Odnowiciela.

Rządy Bolesława Zapomnianego miały przypadać na lata 1034-1038. Niestety, niewiele możemy dziś powiedzieć na temat jego panowania. Żaden z ówczesnych ani późniejszych kronikarzy nie wspomina wyklętego władcy. Jedynie w Kronice Wielkopolskiej możemy odnaleźć ślad, który może wskazywać na istnienie i panowanie syna Mieszka II. Przekazy, które poniekąd przekazują informacje na ten temat (są to raczej domysły, gdyż nigdzie nie pojawia się jego imię), świadczyłyby o tym, że był to władca strasznie okrutny i dlatego skazany na zapomnienie i wykluczenie z grona władców na zawsze.

Historycy podają argumenty zarówno potwierdzające istnienie Bolesława, jak i tezę, że była to postać fikcyjna. To, co może świadczyć, że Bolesław Zapomniany był władcą Polski, to jego imię. W dynastii Piastów potomkowie, którzy mieli objąć tron, nazywani byli na przemian Mieszkiem i Bolesławem.

Bolesław, jeśli istniał, był pierworodnym synem władcy. Jego młodszy brat Kazimierz został prawdopodobnie przeznaczony do życia zakonnego. Historycy podają również argument, że kraj nie mógł po śmierci Mieszka II pozostać bez władcy od roku 1034 do 1039. Inni uczeni utrzymują, że to właśnie z tego powodu postać ta został wymyślona.

Jeżeli Bolesław Zapomniany żył i panował, to nie był to okres dobry dla Polski. Powrócono do obrzędów pogańskich, Mazowsze oderwało się od Polski, a ludność była uciśniona przez tyrana.

Podobne wypracowania do Bolesław Zapomniany - biografia, życiorys