Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Izrael - powstanie Izraela

Po drugiej wojnie światowej Żydzi dążyli do utworzenia własnego kraju, które to dążenia popierała wówczas większa część świata, biorąc pod uwagę eksterminację tego narodu, dokonaną przez Hitlera. Już wówczas większość państw zdawała sobie sprawę z tego, co działo się w obozach koncentracyjnych, jak przed śmiercią byli traktowani tam ludzie, wiedziała również o przeprowadzanych na nich eksperymentach (opisanych chociażby w literaturze). Dodatkowo, duże było poparcie Stanów Zjednoczonych dla projektu utworzenia państwa żydowskiego, co - poza aspektem moralnym - wiązało się z kwestią ekonomiczną: w Stanach Zjednoczonych znajdowała się liczebna społeczność żydowska, której głosy prezydent chciał pozyskać w kolejnych wyborach.

Jednak na utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie nie godzili się Arabowie, którym kultura i idee Zachodu były obce, a państwa zachodnie traktowane były jako okupant, a nie sprzymierzeniec. Zgadzała się z tym Wielka Brytania, pragnąca zachować swoje wpływy na Bliskim Wschodzie i nie chcąc psuć stosunków z ludnością arabską. Sytuacja stawała się jednak coraz bardziej napięta. Rozpoczęły się arabsko-żydowskie walki. Ostatecznie sprawa Palestyny została przekazana w lutym 1947 roku pod obrady ONZ. W Wyniku głosowania, większością jedynie dziesięciu głosów, zadecydowano o utworzeniu państwa Izrael, czyli o podziale Palestyny. Państwo żydowskie miało mieć powierzchnię 14 477 km. kwadratowych, a państwo arabskie 11 655 km. Kwadratowych, przy czym na obszarze Izraela pozostawało wciąż 45 % ludności arabskiej. Na mocy przyjętej rezolucji Jerozolima oraz Betlejem miały mieć status międzynarodowy, pod nadzorem ONZ.

Po powstaniu Izraela rozpoczęła się fala imigracji Żydów z różnych państw, o różnej kulturze i przekonaniach. Istniały więc konflikty i wewnątrz tej grupy. Wspólna pozostawała tożsamość związana z religią, a to z kolei stanowiło kolejny punkt zapalny między Żydami a Arabami.

Państwo Izrael oficjalnie zostało proklamowane z dniem 14 maja 1848 roku w Tel Awiwie. Wcześniej, bo już w listopadzie 1947 roku, doszło do konfliktu zbrojnego. Pierwsza wojna izraelsko-arabska wybuchła w maju 1948 roku.

Podobne wypracowania do Izrael - powstanie Izraela