Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Szalikowcy - definicja, charakterystyka, historia. Szalikowcy jako subkultura

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pod pojęciem „subkultury” rozumie się najczęściej odmienny niż powszechnie przyjęty przez ogół społeczeństwa zespół norm i wzorów, który obowiązuje w danej grupie czy zbiorowości. Cechą charakteryzującą tego typu ruchu jest odrzucenie zastanej rzeczywistości społecznej, obowiązującego modelu wartości i powszechna niezgoda na kształt ładu społecznego w wariancie zaproponowanym przez współczesność.

Zalążki subkultury szalikowców wiążą się przede wszystkim z subkulturą chuliganów, która jednak początkowo paradoksalnie była daleka od jakichkolwiek związków z piłką nożną. Dopiero w miarę upływu czasu wyodrębniła się na Wyspach Brytyjskich subkultura tzw. futbolowych szalikowców. W każdej – nawet najbardziej pobieżnej – analizie tej subkultury  należy za punkt wyjścia przyjąć rozróżnienie na normalnych kibiców piłkarskich i szalikowców. Bardzo często bowiem utożsamia się te dwie grupy, co nie jest właściwe.

Ci pierwsi, zafascynowani sportową rywalizacją, zdecydowanie różnią się od tych drugich, często hermetycznie zamkniętych w swoim gronie i rządzących się subiektywnymi zasadami. Każdy kraj ma swoich niezdyscyplinowanych kibiców, których...

Podobne wypracowania