Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lista wypracowań w kategorii Biblia

 • Apokalipsy się nie boję, bo... - odpowiedz w formie eseju

  Apokalipsa to, powołując się „Słownik wyrazów obcych”, koniec świata, który został przepowiedziany w Biblii, również zdarzenia, które przynoszą chaos, powodują zniszczenie i klęskę. Termin ten funkcjonuje przede wszystkim w religii chrześcijańskiej, więc z założenia apokalipsy boją się przede wszystkim wie... »

 • Psalm - charakterystyka gatunku

  Psalm pierwotnie był pieśnią modlitewną. Istniał jedynie w przekazach ustnych, a z czasem zaczęto go zapisywać, Warto jednak pamiętać, iż nie był to kiedyś gatunek literacki, tylko utwór muzyczny przeznaczony do wykonania przy akompaniamencie instrumentu strunowego.  Dziś psalm traktowany jest jako rodzaj pieśni religijnej. Porusz... »

 • Psalm 1 - analiza i interpretacja utworu

  Psalm I jest swoistym porównaniem życia człowieka uczciwego i wierzącego z losem grzesznika. Podmiot liryczny przekonuje, że warto iść drogą wyznaczoną przez Boga.  Utwór zatytułowany „Dwie drogi życia” stanowi pochwałę prostego i pełnego zasad moralnych życia. Psalm ma budowę stychiczną, ale składa się z wers&o... »

 • Psalm 6 i 144 - analiza i interpretacja porównawcza

  Obraz Boga, człowieka i świata przedstawiony w obydwu tych psalmach jest inny, możemy jednak odnaleźć cechy wspólne zarówno jednej, jak i drugiej prezentacji.  Psalm 6 ma charakter błagalny. Składa się z dwóch, nieregularnych części. Poszczególne wersy mają różną ilość sylab. Natomiast psalm 144 jest ut... »

 • Psalm 6 - analiza i interpretacja utworu

  Psalm 6 nosi tytuł „ Błaganie w próbie”. Wnioskujemy zatem, że utwór będzie miał charakter błagalny. Ta teza potwierdza się poprzez analizę oraz interpretację.  Pieśń składa się z trzech strof. Pierwsza posiada sześć wersów, druga dziewięć , natomiast ostatnia siedem. Utwór ma budowę nieregularną, ... »

 • Psalm 8 - analiza i interpretacja utworu

  Utwór ten nosi tytuł „Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka”. Jak sama nazwa wskazuje, psalm ma charakter pochwalny.  Pieśń zbudowana jest z czterech nieregularnych części. Najkrótsza z nich jest ostatnia, posiada jedynie dwa wersy i stanowi swoiste zamknięcie utworu. Już w początkowych wersach ... »

 • Psalm 19 - analiza i interpretacja utworu

  Psalm 19 jest utworem wysławiającym dobroć i sprawiedliwość Pana. Jednocześnie podmiot liryczny poprzez pieśń wyraża swoją wdzięczność.  Utwór składa się z trzech nieregularnych części, wersy posiadają nierówną ilość sylab. Psalm jest nacechowany emocjonalnie, wiele w nim również środków artystycznych. Zauważa... »

 • Psalm 51 - analiza i interpretacja utworu

  Psalm 51 jest wyznaniem grzesznika, który prosi Boga o wybaczenie. Dowiadujemy się, iż nadawcą jest Dawid, żałujący swojego występku wobec Pana. Znajomość Biblii pozwala czytelnikowi na odnalezienie sensu pieśni. Dawid bowiem zapragnął ukochanej kobiety jednego ze swoich żołnierzy, pięknej Batszeby. Uwiódł dziewczynę, a jej męża ... »

 • Psalm 91 - obraz Boga i człowieka w utworze

  Psalm 91 jest wyrazem wdzięczności za wszystkie łaski, jakie człowiek otrzymuje od Boga. Jednocześnie podmiot liryczny udziela rad odbiorcom, uważa on, iż życie ma sens tylko wtedy, gdy wiedziemy je u boku Pana.  Obraz Boga ukazany w pieśni jest niezwykle pozytywny a zarazem specyficzny. Pan przedstawiony jest jako siła najwyższa, najważ... »

 • Psalm 91 - analiza i interpretacja utworu

  Psalm 91 zatytułowany „ O bożej opiece” jest swoistym opisem łask, jakie spotykają człowieka, który zaufa Panu i powierzy mu swoje życie. Utwór ten ma charakter jednocześnie dziękczynny, ponieważ podmiot liryczny docenia wszystkie dobrodziejstwa, ale zauważamy tu pewne elementy filozoficzne, gdyż osobą mówiąca ... »

<< poprzednia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna >>