Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 144 - stosunek człowieka do Boga, wizerunek Boga w utworze

Psalm 144 jest jednocześnie utworem dziękczynnym, pochwalnym oraz błagalnym. Wyraźnie widać w nim uwielbienie dla Boga, który okazuje człowiekowi swoją dobroć oraz miłosierdzie. 

Poprzez analizę oraz interpretację utworu możemy określić stosunek człowieka do Boga. Nie ma wątpliwości, iż podmiot liryczny ( tożsamy z chrześcijanami) bezgranicznie ufa Panu i wierzy w jego opatrzność. Pierwsza część psalmu stanowi wyliczenie zasług stwórcy dla ludzi, jego mocy, dobroci i miłosierdzia. Osoba mówiąca w pieśni zdaje sobie sprawę, że wszystko, czego doświadcza pochodzi od Pana. Człowiek kocha Boga za jego hojność i wyrozumiałość. Jest mu wdzięczny, co widać między innymi w słowach „ Boże, pieśń nową Ci będę śpiewał”. Oznacza to, iż istota stworzona przez Pana zawsze będzie mu wdzięczna, do końca życia może zawdzięczać mu wszystko, co dobre. Jednocześnie podmiot liryczny zwraca się do Pana z prośbą o dalsze błogosławieństwa. Wierzy, iż Bóg opiekuje się rodziną, plonami i hodowlą. Doskonale rozumie, że tylko życie w zgodzie z Bogiem ma sens i prawdziwą wartość.

Stwórca przedstawiony w psalmie 144 potężny i wszechmocny. Włada całym światem i opiekuje się człowiekiem. To on ma moc zsyłania piorunów, pobudzania wiatru, odstraszania wrogów od ludzi mu wiernych. Mimo ogromnej mocy, Bóg jawi się czytelnikowi jako dobry, sprawiedliwy i pełen miłosierdzia. Swoją władzę wykorzystuje, aby pomóc człowiekowi, nie robi nic, co mogłoby go zranić lub upokorzyć. Jednocześnie Pan ukazany jest jako ktoś, kto daje ludziom wewnętrzną siłę, jest motywacją do walki z przeciwnościami losu, stanowi broń przeciwko całemu złu i niesprawiedliwości. Za największe szczęście podmiot liryczny uważa obecność Pana w życiu, istnienie jego opatrzności. Dlatego boski wizerunek przedstawiony w Psalmie 144 jest tak bardzo majestatyczny, ale równocześnie bliski człowiekowi. Z jednej strony Pan jest stwórcą całego świata, władcą człowieka i przyrody. Ale z drugiej zawsze jest blisko ludzi, rozumie ich, wspiera i kocha.

Stosunek człowieka do Boga określony w tej pieśni jest pozytywny. Ludzie są wdzięczni i pełni ufności. Doceniają łaskę Pana. Bóg to najważniejsza życiowa wartość, najpotężniejsza z sił. 

Podobne wypracowania do Psalm 144 - stosunek człowieka do Boga, wizerunek Boga w utworze