Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 1 - analiza i interpretacja utworu

Psalm I jest swoistym porównaniem życia człowieka uczciwego i wierzącego z losem grzesznika. Podmiot liryczny przekonuje, że warto iść drogą wyznaczoną przez Boga. 

Utwór zatytułowany „Dwie drogi życia” stanowi pochwałę prostego i pełnego zasad moralnych życia. Psalm ma budowę stychiczną, ale składa się z wersów nieregularnych. Jest to psalm krotki, ale niezwykle wymowny. W utworze dostrzegamy liczne środki artystyczne, między innymi epitety : „szczęśliwy”, „występni”, „zasadzone”, porównanie „jest on jak drzewo” oraz wyliczenie dotyczące tego, jaki jest los szczęśliwego męża.

Podmiot liryczny wychwala życie człowieka, który żyje zgodnie ze swoim sumieniem oraz Bogiem. O takiej egzystencji opowiada pierwsza część utworu. Szczęśliwy jest ten, który prowadzi się uczciwe, nie wchodzi na drogę grzechu, unika złych ludzi i „nie siada w kole szyderców”. Taka osoba ukojenie i radość odnajduje jedynie w miłości Boga i obcowaniu z sacrum. Warto się modlić i ufać Panu, ponieważ to zapewni nam wewnętrzny spokój i spełnienie. Podmiot liryczny prezentuje „męża szczęśliwego” jako drzewo, które rośnie piękne nad wspaniałą wodą, a jego kwiaty płodzą najlepsze owoce. Oznacza to, że los człowieka żyjącego u boku Pana pełen jest szczęścia i satysfakcji, mało w nim zmartwień i kłopotów. Natomiast kolejna część psalmu skupia się na ukazaniu ludzi występnych, którzy porównaniu są do chwastów. Nikomu niepotrzebni, czyniący jedynie szkody są „rozwiewani przez wiatr”. W ich życiu nie ma nic pewnego, brak dla nich miejsca w gronie ludzi sprawiedliwych. Osoba mówiąca w psalmie wyraźnie zachęca odbiorców do uczciwego życia. Utwór posiada zatem elementy dydaktyczne, ponieważ następuje prezentacja właściwego, odpowiedniego stylu bycia i zachowywania się. Każdy człowiek, według podmiotu lirycznego, powinien żyć tak, aby podobać się Bogu i swoim zachowaniem dawać świadectwo wiary.

Psalm I jest jednym z najbardziej znanych utworów pochodzenia biblijnego. Ma on charakter złożony, ponieważ posiada zarówno elementy dydaktyczne, pochwalne oraz dziękczynne. Pieśń jest swoistą wskazówką dla wszystkich ludzi, jak powinni postępować, aby ich życie pełne było radości, miłosierdzia i opieki bożej. Zgodnie z ostatnimi wersami psalmu Bóg docenia sprawiedliwych i to im wynagradza dobro. 

Podobne wypracowania do Psalm 1 - analiza i interpretacja utworu