Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 91 - obraz Boga i człowieka w utworze

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Psalm 91 jest wyrazem wdzięczności za wszystkie łaski, jakie człowiek otrzymuje od Boga. Jednocześnie podmiot liryczny udziela rad odbiorcom, uważa on, iż życie ma sens tylko wtedy, gdy wiedziemy je u boku Pana. 

Obraz Boga ukazany w pieśni jest niezwykle pozytywny a zarazem specyficzny. Pan przedstawiony jest jako siła najwyższa, najważniejsza wartość na świecie. Ma on władzę nad całym światem: dobrem, złem, zjawiskami przyrody oraz człowiekiem. To od niego w dużej mierze zależą nasze losy i to w jaki sposób pokierujemy naszym życiem. Bóg jednak nie wykorzystuje swojej mocy aby zaszkodzić ludziom, nie pogrąża ich, mimo iż często popełniają błędy i dopuszczają się grzechów. Wręcz przeciwnie, Pan pomaga człowiekowi, opiekuje się nim i wspiera go każdego dnia. W psalmu padają słowa, iż Bóg bierze człowieka pod swoje skrzydła. Oznacza to nieustanną opiekę, czuwanie nad istotami, które zostały powołane do życia na ziemi. Bóg ukazany jest zatem jako najwyższa moc, dzięki której ludzka egzystencja nabiera sensu, pewności a człowiek staje się bezpieczny i spokojny o swój los.

Natomiast człowiek jawi nam się poprzez analizę psalmu w dwojaki sposób. Z jednej strony jest istotą słabą, która nie...

Podobne wypracowania