Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 91 - obraz Boga i człowieka w utworze

Psalm 91 jest wyrazem wdzięczności za wszystkie łaski, jakie człowiek otrzymuje od Boga. Jednocześnie podmiot liryczny udziela rad odbiorcom, uważa on, iż życie ma sens tylko wtedy, gdy wiedziemy je u boku Pana. 

Obraz Boga ukazany w pieśni jest niezwykle pozytywny a zarazem specyficzny. Pan przedstawiony jest jako siła najwyższa, najważniejsza wartość na świecie. Ma on władzę nad całym światem: dobrem, złem, zjawiskami przyrody oraz człowiekiem. To od niego w dużej mierze zależą nasze losy i to w jaki sposób pokierujemy naszym życiem. Bóg jednak nie wykorzystuje swojej mocy aby zaszkodzić ludziom, nie pogrąża ich, mimo iż często popełniają błędy i dopuszczają się grzechów. Wręcz przeciwnie, Pan pomaga człowiekowi, opiekuje się nim i wspiera go każdego dnia. W psalmu padają słowa, iż Bóg bierze człowieka pod swoje skrzydła. Oznacza to nieustanną opiekę, czuwanie nad istotami, które zostały powołane do życia na ziemi. Bóg ukazany jest zatem jako najwyższa moc, dzięki której ludzka egzystencja nabiera sensu, pewności a człowiek staje się bezpieczny i spokojny o swój los.

Natomiast człowiek jawi nam się poprzez analizę psalmu w dwojaki sposób. Z jednej strony jest istotą słabą, która nie poradziłaby sobie bez boskiej opieki. Na ludzi czyha bowiem wiele niebezpieczeństw, między innymi szatańskie pokusy, zemsta wrogów, czy nawet najzwyklejsze, codzienne jak lęki nocy i ulotność dóbr materialnych. Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę, że szczęście jest tożsame z Bogiem, dlatego radzi aby oddać się w jego opiekę. Widzimy jednak, że człowiek jest stworzeniem mądrym, potrafiącym odróżnić dobro od zła. Ludzie przecież doskonale wiedzą, iż Pan jest dobrem, a uczciwe życie możliwe jest tylko przy jego boku.

Jak zatem widać, Psalm 91 zarysowuje obraz pozytywny , zarówno Boga , jak i człowieka. Istotne jest jednak to, iż to Pan jest władcą całego świata, to on posiada moc i siłę. Człowiek powinien być Bogu posłuszny, a z zamian otrzyma łaski i zostanie obdarzony nieustanną opieką. Ludzi nie mogą zapominać, iż wszystko zależy od Stwórcy. Dlatego osoba mówiąca w psalmie radzi odbiorcom, aby zaufali Bogu i ofiarowali mu swoje życie. Ponieważ ten, który to uczyni „ mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo(…)”. 

Podobne wypracowania do Psalm 91 - obraz Boga i człowieka w utworze