Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 91 - analiza i interpretacja utworu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Psalm 91 zatytułowany „ O bożej opiece” jest swoistym opisem łask, jakie spotykają człowieka, który zaufa Panu i powierzy mu swoje życie. Utwór ten ma charakter jednocześnie dziękczynny, ponieważ podmiot liryczny docenia wszystkie dobrodziejstwa, ale zauważamy tu pewne elementy filozoficzne, gdyż osobą mówiąca w wierszu udziela rad czytelnikowi                 i poucza go, jak godnie żyć. 

Pieśń ma budowę stychiczną, chociaż ostatnie części wyraźnie oddzielają się od całości. Poszczególne wersy mają nieregularną ilość sylab. Zauważamy tu apostrofę, czyli zwrot bezpośredni do kogoś, kto ma być odbiorcą utworu. Prawdopodobnie jest to człowiek, który szuka swojej życiowej drogi, a osobą mówiąca w psalmie udziela mu rad, wskazówek, przedstawia chrześcijańskie normy postępowania. W utworze odnajdujemy liczne środki artystyczne, między innymi epitety: „ zgubne”, „ lecące”, apostrofa „ będziesz stąpał”, alegoria „ lew”. 

Podmiot liryczny ukazuje Boga jako najwyższą moc, najważniejszą z wartości. Człowiek, który powierzy mu swoje życie, będzie bezpieczny bez względu na okoliczności. Osoba mówiąca w...

Podobne wypracowania