Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 91 - analiza i interpretacja utworu

Psalm 91 zatytułowany „ O bożej opiece” jest swoistym opisem łask, jakie spotykają człowieka, który zaufa Panu i powierzy mu swoje życie. Utwór ten ma charakter jednocześnie dziękczynny, ponieważ podmiot liryczny docenia wszystkie dobrodziejstwa, ale zauważamy tu pewne elementy filozoficzne, gdyż osobą mówiąca w wierszu udziela rad czytelnikowi                 i poucza go, jak godnie żyć. 

Pieśń ma budowę stychiczną, chociaż ostatnie części wyraźnie oddzielają się od całości. Poszczególne wersy mają nieregularną ilość sylab. Zauważamy tu apostrofę, czyli zwrot bezpośredni do kogoś, kto ma być odbiorcą utworu. Prawdopodobnie jest to człowiek, który szuka swojej życiowej drogi, a osobą mówiąca w psalmie udziela mu rad, wskazówek, przedstawia chrześcijańskie normy postępowania. W utworze odnajdujemy liczne środki artystyczne, między innymi epitety: „ zgubne”, „ lecące”, apostrofa „ będziesz stąpał”, alegoria „ lew”. 

Podmiot liryczny ukazuje Boga jako najwyższą moc, najważniejszą z wartości. Człowiek, który powierzy mu swoje życie, będzie bezpieczny bez względu na okoliczności. Osoba mówiąca w wierszu występuje tu w roli nauczyciela, pokazującego odpowiednią drogę. Radzi on, by oddać się pod skrzydła boskie, a wtedy nie przestraszą nas strachy nocne, okropne żądze i wrogowie. W psalmie zostają wymienione niebezpieczeństwa, które czyhają na człowieka, między innymi Lew i Żmija, które oznaczać mogą szatana. Podmiot liryczny doskonale zdaje sobie sprawę, że ludzkie życie ma sens jedynie przy boku Boga, należy mu zaufać i iść wyznaczoną przez niego drogą. Jeśli to zrobimy, to nasz dom nie ulegnie wichurom i burzom, nie spotka nas zło, a serce będzie spokojne i szczęśliwe. W psalmie zauważamy więc pewne elementy dydaktyczne, ponieważ ukazany w pieśni obraz życia jest swoistą odpowiedzią na pytanie jak żyć.

Psalm 91 jest wspaniałym utworem, który pokazuje, jak człowiek wierzący kocha swojego Boga, ufa mu , a dzięki swojemu oddaniu osiąga szczęście i życie wieczne. Podmiot liryczny próbuje przekonać czytelników, aby poszli za jego radą. Tylko życie przy boku Boga ma sens i prawdziwą wartość, z Panem można pokonać przeciwności losu, on ma najwyższą moc i siłę. 

Podobne wypracowania do Psalm 91 - analiza i interpretacja utworu