Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 51 - analiza i interpretacja utworu

Psalm 51 jest wyznaniem grzesznika, który prosi Boga o wybaczenie. Dowiadujemy się, iż nadawcą jest Dawid, żałujący swojego występku wobec Pana. Znajomość Biblii pozwala czytelnikowi na odnalezienie sensu pieśni. Dawid bowiem zapragnął ukochanej kobiety jednego ze swoich żołnierzy, pięknej Batszeby. Uwiódł dziewczynę, a jej męża skazał na śmierć. Złamał dwa przykazania zawarte w dekalogu, a psalm jest wyrazem żalu i pokory. 

Utwór zbudowany jest z pięciu nieregularnych części. Pierwsza i ostania z nich są najkrótsze, stanowią otwarcie oraz zamknięcie tekstu. Już w pierwszych wersach zauważamy apostrofę, czyli bezpośredni zwrot do Boga, kiedy to podmiot wykrzykuje „ Zmiłuj się”. Psalm jest swoistym wyliczeniem łask, o jakie grzesznik prosi swojego pana. W pieśni odnajdujemy liczne środki artystyczne, między innymi epitety : „ czysty”, „ niezwyciężony”, „ ochoczy”, metafory charakterystyczne dla języka biblijnego „ Obmyj mnie zupełnie z mojej winy” czy też liczne zdania wykrzyknikowe,  które budują napięcie i dramatyzm dzieła.

Psalm 51 jest osobistym wyznaniem człowieka, który dopuścił się grzechu. Co istotne, podmiot liryczny nie okłamuje Pana, nie szuka wymówek, tylko szczerze przyznaje się do winy. Wie, iż postąpił źle i bardzo żałuje swojego czynu. Jedyną nadzieją na ukojenie serca i przywrócenie wewnętrznego spokoju widzi w Bogu, dlatego prosi o wyrozumiałość oraz wybaczenie. Podmiot liryczny ufa, iż Stwórca jest pełen miłości i dobroci, wybaczy więc wszystkie grzechy i przewinienia, nawet tak ciężkie jak złamanie przykazań bożych. Osoba mówiąca wierszu prosi swojego mistrza o zesłanie łask, dzięki którym uwolni się od błędu. Blaga więc o „obmycie”, „odwrócenie oblicza od grzechów”, „wzmocnienie duchem ochoczym”. W ten sposób człowiek przyznaje, iż jest istotą słabą, a jedynie dzięki pomocy Pana  może osiągnąć spokój i doświadczyć zbawienia. Podmiot liryczny prosi Boga o pomoc, w zamian ofiaruje mu dozgonną wdzięczność, miłość, wierność i wieczne wychwalenie, między innymi poprzez pieśni.

O tym, iż nadawcą modlitwy jest Dawid, dowiadujemy się nie tylko z pierwszych, ale także ostatnich wersów. Wspomniany jest bowiem Syjon, a jak wiadomo jego władcą był właśnie Dawid. 

Psalm 51 jest wyznaniem człowieka, który przyznaje się do grzechu. Jednocześnie błaha o wybaczenie oraz pomoc w prowadzeniu uczciwego i godnego życia. Okazuje się, że tylko Bóg może ocalić ludzi. 

Podobne wypracowania do Psalm 51 - analiza i interpretacja utworu