Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 8 - analiza i interpretacja utworu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Utwór ten nosi tytuł „Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka”. Jak sama nazwa wskazuje, psalm ma charakter pochwalny. 

Pieśń zbudowana jest z czterech nieregularnych części. Najkrótsza z nich jest ostatnia, posiada jedynie dwa wersy i stanowi swoiste zamknięcie utworu. Już w początkowych wersach odnajdujemy apostrofę, czyli bezpośredni zwrot do Boga : „O Panie! Nasz Boże!”. Całość utworu to monolog psalmisty, a jego słowa skierowane są do Pana. W utworze odnajdujemy, oprócz apostrofy, inne, liczne środki artystyczne, między innymi epitety: „przedziwne”, „mniejszym”, pytanie retoryczne „(…), że się nim zajmujesz” czy też wyliczenie, zarówno zasług dla człowieka oraz bożych darów.

Psalm 8 jest bez wątpienia piękną, niesamowitą pochwałą dzieła bożego. Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę, iż człowiek w obliczu Boga jest mały, wątły, bezsilny. Bez pomocy Stwórcy nie byłby w stanie sobie poradzić, nie potrafiłby pokonać codziennych przeciwności losu. Jednak Bóg jest miłosierny i pełen dobroci, dlatego wspiera ludzi i udziela im swojej opieki. Osoba mówiąca w psalmie kolejno wymienia łaski, jakich człowiek doświadczył z ręki...

Podobne wypracowania