Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Psalm 144 - analiza i interpretacja utworu

Psalm 144 jest utworem pochwalny. Podmiot liryczny wysławia w nim miłosiernego i hojnego Boga. Jednocześnie zwraca się z prośbą o łaski i opiekę. 

Utwór składa się z dwóch części. Pierwsza jest nieco dłuższa od drugiej, zbudowana jest z wersów o nieregularnej budowie. To cząstka ma charakter pochwalny, odnajdujemy tu opis dobrego Boga i składane mu dziękczynienie. Natomiast druga strofa jest wyrazem ufności człowieka, który wie, iż Pan ocali go w razie. W tej części podmiot liryczny wymienia swoje prośby dotyczące łaski pańskiej. W psalmie widoczny jest opis Boga, na który składają się liczne wyliczenie jego zasług. Dostrzegamy także apostrofę, czyli bezpośredni zwrot do Boga „ O Panie!”. Liczne są także inne środki artystyczne , między innymi epitety : „ człowieczy”, „ fałszywa”, powtórzenie : „ Niech” oraz metafory, jak „nachyl niebios: czy też „ usta mówią na wiatr”.

Jak już wspomniano wyżej, psalm jest utworem pochwalnym. Dowiadujemy się, że dla podmiotu lirycznego Bóg stanowi opokę, jest oparciem nawet w najtrudniejszych chwilach życia. To on daje człowiekowi siłę do walki z przeciwnościami, jest mądrością, która udziela rad, jest władcą świata i przyrody. Osoba mówiąca w wierszu ( możemy utożsamiać ją z ogółem ludzi wierzących, ponieważ psalmy były wyrazem miłości wszystkich chrześcijan) wie, że codziennie czyha na nią wiele niebezpieczeństw, wrogowie są blisko a człowiek z natury jest słaby. Dlatego obiecuje Bogu, iż będzie śpiewał i wychwalał pańską łaskę, aby ten chronił go i uwolnił od złego. Zdaje sobie sprawę ze swojej słabości, nazywa sam siebie „ tchnieniem wiatru”. W takich okolicznościach jedyną nadzieją i ostoją staje się Bóg- prawdziwa siła i miłość. To on może ocalić od niedobrych ludzi i uchronić od ulegania słabościom. Podmiot liryczny doskonale to wie, dlatego wychwala Pana i z całego serca dziękuje mu za wszystko, co dobre. W drugiej części osoba zwraca się do Boga o udzielanie dalszych łask. Prosi o pomyślność dla potomków, dobrą uprawę roślin i udaną hodowlę zwierząt, obfitość plonów i wszelką dobroć. Błaga również o pomoc w zachowaniu wiary i siły w walce z przeciwnościami losu.

Psalm 144 ma charakter pochwalny oraz dziękczynny. Poprzez słowa podmiot liryczny wyraża swoje uwielbienie dla Boga i ogromną wdzięczność za wszystko co dobre. Jednocześnie prosi o dalsze błogosławieństwa i pomyślności. 

Podobne wypracowania do Psalm 144 - analiza i interpretacja utworu