Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Era Gorbaczowa (1985-1991)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Powołanie na stanowisko sekretarza generalnego KPZR Michaiła Gorbaczowa nie spowodowało w zasadzie żadnego odzewu ze strony społeczeństwa zarówno w Rosji, jak i całym bloku państw Układu Warszawskiego. Miał on tymczasem odegrać olbrzymią rolę w procesie rozpadu układu jałtańskiego.

Wychowany w kulcie Stalina, Gorbaczow na pewnym etapie swej kariery, zdał sobie sprawę, że pewne teorie wielkiego wodza mocno kłóciły się z rzeczywistością. Przejmując stanowisko I sekretarza zamierzał więc dokonać reorganizacji systemu, tak aby stał się on bardziej wydajny. Najpoważniejszą przeszkodą w realizacji planów była sama partia, w której najważniejsze stanowiska nadal posiadali twardzi konserwatyści (na czele z Jegrem Ligaczowem). Gorbaczow postanowił więc najpierw zjednać sobie społeczeństwo. Służyć temu miała polityka liberalizacji. Bazowała ona na trzech głównych założeniach: głasnosti (jawności życia społecznego i politycznego), pierestrojki (przekształcenia stosunków społeczno-gospodarczych) oraz uskorienija (przyspieszenia rozwoju ekonomicznego). Program ten, ogłoszony w trakcie XXVII Zjazdu KPZR, spotkał się z oporem w kraju i entuzjazmem na świecie. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami i Europą Zachodnią bardzo szybko zostały...

Podobne wypracowania