Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikt polsko-szwedzki w I poł. XVII w.

Konflikt polsko-szwedzki spowodowany był rywalizacją Polski i Szwecji na wybrzeżach Morza Bałtyckiego. Spór dodatkowo pogłębiany był przez roszczenia królów polskich z dynastii Wazów do tronu szwedzkiego. Najpierw - w XVI wieku  spór toczył się o tereny Inflant. W 1600 r. szwedzkie wojska wkroczyły do Inflant i opanowały znaczną część ziem inflanckich aż do Dźwiny. Wojska polskie pokonały Szwedów pod Kokenahusen w 1601 roku, pod Białym Kamieniem w 1604 r. i Kircholmem w 1605 r. Sprawy wewnętrzne Polski jak i Szwecji skłoniły obie strony do zawarcia pokoju w 1611 r. Pokój ten zakończył wojnę prowadzoną przez Zygmunta Wazę. Szwecja zachowała północną część Inflant i Estonię.

Szwecja niespodziewanie popadła w konflikt z Danią, a rosyjska internwecja w Polsce skłoniła wojska polskie do zaniechania działań wojennych przeciw Szwecji. Kolejne wojny Polski ze Szwecją toczone w latach 1617-1629 wywołane przez nowego króla szwedzkiego Gustawa Adolfa, miały charakter zaborczy. W 1629 r. w Starym Targu zawarto rozejm zawarty na 6 lat. Szwedzi zatrzymali Inflanty na północ od Dźwiny, porty pruskie i uzyskali prawo do cła 3,5%. W dalszym ciągu Szwedzi próbowali opanować Inflanty i ujście Wisły. W wyniku nieciągłych wojen przrywanych działaniami pokojowymi w 1655 r., Szwedzi rozpoczęli tzw. Potop szwedzki - drugą wojnę północną.

Konflikt polsko-szwedzki został pogłębiony przez roszczenia polskich królów do korony szwedzkiej. W głównej mierze problem dotyczył wpływów na wybrzeżach Morza Bałtyckiego. Ta rywalizacja dwu państw musiała przerodzić się w konflikt zbrojny, na którym, z historycznego punktu widzenia, skorzystały państwa niezwaśnione, które czekały bezczynnie na ostateczny wynik wojny polsko-szwedzkiej by móc ruszyć do ofensywy. W późniejszym czasie wpłynęło to oczywiście na konflikt z Rosją. Spór o Estonię i Inflanty ostatecznie został przegrany przez stronę polską. Zwycięzcy tego konfliktu przyczynili się do osłabienia Rzeczyspospolitej. Ostatecznie strona polska zrzekła się roszczeń do szwedzkiego tronu, ale wojna ta wpłynęła znaczaco na osłabienie Polski poprzez olbrzymie straty ludności.

Podobne wypracowania do Konflikt polsko-szwedzki w I poł. XVII w.