Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zygmunt August - panowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zygmunt August urodził się w 1520 r., a zmarł w 1572. Ostatni władca z dynastii Jagiellonów był synem Zygmunta Starego i Bony Sforzy, Wielkim Księciem Litewskim i od 1529 roku królem Polski. Rzeczywiste rządy objął jednak dopiero w 1548.

Początki panowania Zygmunta Augusta były trudne, gdyż objął on rządy w czasie, kiedy silną pozycję miała niechętna mu opozycja, na walkę z którą musiał poświęcić pierwsze lata rządów. Powodem niechęci magnaterii i szlachty był sposób, w jaki Zygmunt August został wybrany na króla, a stało się to jeszcze za czasów życia ojca. Dodatkowo konflikt zaogniło małżeństwo władcy z Barbarą Radziwiłłówną.

Król rządził zgodnie z założeniami senatu i na tym generalnie opierała się jego polityka. Pod naciskiem szlachty, która domagała się egzekucji praw i dóbr, król zaczął interesować się sprawami unii z Litwą i kwestiami wewnętrznymi. Potrzebując szlachty, by rozpocząć walkę w sprawie Inflant, król musiał pójść na duże ustępstwa, ustalono też wiele ważnych reform. W latach 1562-63 uchwalono egzekucję dóbr królewskich na sejmie w Piotrkowie, w 1563 r. dopuszczono brandenburskich Hohenzollernów do prawa dziedziczenia w Prusach...

Podobne wypracowania