Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Próby utworzenia federacji państw Europy Środkowej i Bałkanów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Próby utworzenia federacji państw Europy Środkowej i Bałkanów rozpoczęły się już pod koniec 1944 roku i wyszły ze strony Jugosławii. Początkowe rozmowy toczyły się z Bułgarią, ale jednak szybko pojawiły się rozbieżności - przedstawiciele Bułgarii mówili o powstaniu państwa dualistycznego, podczas gdy w planach jugosłowiańskich Bułgaria miała stać się jej siódmą republiką. Na to Sofia nie chciała przystać. W projekcie uwzględniano także Albanię, która była bardzo dobrze nastawiona do pomysłu. W roku 1946 doszło do zdecydowanego zacieśnienia stosunków Jugosławii z Albanią, co miało stanowić podstawę dla przyszłej federacji. W roku kolejnym wypracowano także porozumienie z Bułgarią i na mocy układu podpisanego 27 listopada 1947 roku, pomiędzy Sofią a Belgradem, miano utworzyć w niedalekiej przyszłości unię celną, jak i współdziałać na płaszczyźnie gospodarczej. Zostało to potwierdzone 17 stycznia 1948 roku, kiedy oficjalnie przedstawiono projekt takiej unii oraz zapowiedziano, że w niedalekiej przyszłości powstanie konfederacja, która obejmie swym zakresem Jugosławię, Bułgarię, Albanię, Rumunię, Polskę, Węgry, Czechosłowację, a może także Grecję. Do końca roku 1947  porozumienia pomiędzy państwami bałkańskimi i Europy Środkowej...

Podobne wypracowania