Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wojna chłopska i wojny religijne w Niemczech - opracowanie zagadnienia

XV i XVI wiek to zapisał się w historii Europy jako okres walk na tle religijnym, które pociągnęły za soba również wystapienia chłopskie. W XV w. zaczęły toczyć się walki między zwolennikami reformacji i katolikami. Bardzo często przeradzały się one w konflikty o charakterze czysto społecznym. Pierwszym konfliktem, w którym udział wzięły ruchy reformatorskie i chłopstwo były tzw. wojny husyckie toczone w latach 1419-1434.

Zwykło się przyjmować, że epokę wojen religijnych rozpoczęło wystapienie Marcina Lutra i że trwała ona aż do końca wojny trzydziestoletniej, stanowiącej apogeum konfliktu religijnego, zakończonego pokojem westfalskim w 1648 r. Do najważniejszych wydarzeń z wojen religijnych zaliczyć należy bunt rycerzy niemieckich walczących o posiadłości kościelne w latach 1522-1523 i tzw. wojnę chłopską w Niemczech, która - toczona w latach 1524-1525 - pociągnęła za soba wiele ofiar. Dodatkowo istotną kwestią był konflikt między Związkiem Szmalkaldzkim a siłami cesarsko-papieskimi. Wojna ta zakończyła się pokojem augsburskim w 1555 r.

Wojna chłopska w Niemczech była największym w dziejach Niemiec wystąpieniem chłopskim przeciwko feudalizmowi. Trwała ona w latach 1524-1525 i zakończyła się przegraną powstańców. Za przyczynę jej wybuchu uważa się nierozwiązaną przez władze niemieckie kwestię chłopską. Wielu chłopów domagało się zmian, chcieli odzyskać stare prawa i podnieśc standard życia. Żądali tez zniesienia poddaństwa. Największe bunty chłopskie odnotowano w  1478 w Kaernten, w 1492 w Allgau i w 1517 w Schwarzwaldzie. Skutkiem ostrych wystapień chłopskich była równie ostra odpowiedź feudałów, którzy zaczęli torturować buntujących się i zwiększać obciążenia pańszczyźniane. Doszło do zjednoczenia katolicyzmu z protestantami przeciwko chłopom, ponieważ widziano wspólny interes w zdławieniu chłopskiej rebelii. Skutkiem powstań było zmniejszenie się liczby chłopów. Skutki gospodarcze dały się we znaki w Niemczech, co przełożyło się na późniejsza kondycję Niemiec podczas wojny trzydziestoletniej.

Podobne wypracowania do Wojna chłopska i wojny religijne w Niemczech - opracowanie zagadnienia