Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa społeczna - członkowie. Funkcje członków grupy społecznej – opracowanie

Grupa społeczna jest pojęciem socjologicznym. Charakteryzuje się tym, że składa się co najmniej z trzech osób, które posiadają wspólne cele, wspólne plany i poglądy polityczne, społeczne lub religijne. Grupa społeczna reprezentuje interesy pewnej grupy ludzi, którzy zrzeszają się, aby je zrealizować. 

Członkami grup społecznych mogą być najróżniejsi ludzie, zarówno ci wykształceni, jak i ci którzy szukają usprawiedliwienia dla swoich niepowodzeń życiowych. Grupa społeczna może więc składać się z różnych członków, ale jest uzależniona swoim programem, który powoduje, że grupa tych ludzi musi stosować się do wytycznych jakie stawia sobie cała grupa. Nie ma grup społecznych, w których nie obowiązują żadne zasady. Takie normy istnieją w każdej grupie i są przestrzegane przez wszystkich jej członków. 

Grupa społeczna nie może więc istnieć bez zasad i programu, nawet jeśli jest on nieformalny, to jednak powoduje, że ludzie uczestniczący w życiu społecznym kierują się ściśle określonymi zasadami i metodami działania. Grupa społeczna ma swoje zadania, dzięki którym istnieje. Grupa społeczna jasno określa metody działania i cele, jakie chce zrealizować, każdy więc członek grupy posiada te same cele i mimo różnych funkcji musi dbać o realizację programu grupy społecznej. W grupie społecznej może być przywódca, którego cechuje charyzma i upór w dążeniu do realizacji celów. 

Grupa społeczna skład się także ze zwykłych działaczy, których poczynania wpływać mają korzystnie na opinię wobec danej grupy społecznej. Grupa społeczna posiada również = nawet jeśli nieformalny – zarząd przywódczy. Taki zarząd oznacza, że w grupie istnieją ludzie, którzy wyznaczają cele i dążenia całej grupy społecznej.

Członkowie grupy społecznej odznaczają się pewnego rodzaju predyspozycjami i umiejętnościami, które pozwalają im na działalność w tym zakresie. Grupy społeczne mogą posiadać formalny charakter oraz mogą mieć strukturę podobną do struktur np. partyjnych. 

Jest szefostwo, są ludzie odpowiedzialni za ochronę, marketing itd. Członkowie grupy społecznej oraz ich funkcje wyznaczane są przez status danej grupy lub też przez program. Jeśli grupa nie posiada pisemnego programu taki podział dokonuje się sam wedle oddolnych ustaleń i kompetencji członków. Grupą społeczną jest również rodzina, której członkowie również spełniają pewne funkcje, rodzina jest tego typu grupą społeczną którą cechują więzi emocjonalne, uczuciowe i interesy społeczne w ramach dążenia do dobrobytu.

Podobne wypracowania do Grupa społeczna - członkowie. Funkcje członków grupy społecznej – opracowanie