Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Euro - historia powstania - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Waluta euro jest wspólną walutą 17 państw Unii Europejskiej, jest ona czynnikiem łączącym kraje europejskie, do której próbuje przystąpić wiele innych państw w Europie. Waluta euro pojawiła się wraz z próbą integracji wspólnotowej, co miało usprawnić kondycję całej gospodarki europejskiej. Plany stworzenia wspólnej waluty pojawiły się w latach 60-tych XX wieku. Pod koniec lat 70-tych opracowano realny plan wprowadzenia wspólnej waluty. W 1979 r. powstał ESW – Europejski System Walutowy, który miał promować idee wspólnej waluty w Europie, była to pierwsza próba przezwyciężenia antagonizmów narodowych i próba zbudowania realnej, silnej i solidnej waluty europejskiej. 

Co z kolei miało przełożyć się na stabilność monetarną i poprawę jakości gospodarczej państw europejskich. Historia Unii Europejskiej od samego początku sygnalizuje próbę utworzenia wspólnej waluty, ponieważ tego wymagała integracja. Chcąc więc usprawnić handel, przepływ pieniądza i jakość systemu gospodarczego zdecydowano się na wydanie wspólnej waluty. W 1970 r. pojawił się pierwszy projekt unii walutowej. 

Taką opcję zakładał tzw. plan Wernera, który po raz pierwszy...

Podobne wypracowania