Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Eurosystem - UE - definicja, opracowanie

Eurosystem jest systemem finansowym, strukturą, która funkcjonuje w zakresie Unii Gospodarczej i Walutowej. Jest on częścią ESBC – Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W skład Eurosystemu wchodzą następujące instytucje:

- Europejski Bank Centralny

- banki centralne państw unijnych strefy euro. 

Eurosystem jest podstawową organizacją czy też strukturą, która dba o finanse europejskie i tworzy pewną strukturę organizacyjną. Eurosystem poprawia jakość polityki finansowej prowadzonej przez kraje wspólnotowe. Do Eurosystemu nie należą państwa, które dokonały jednostronnej euroizacji, czyli tzw. przyjęcia waluty euro w miejsce waluty narodowej, co ekonomiści określają jako wprowadzenie euro na dziko. 

Tego typu inicjatywę przeprowadziły kraje – Watykan, San Marino i Monako. Wprowadzenie waluty euro nastąpiło bez porozumienia ze wspólnotą europejską. 

W skład Eurosystemu wchodzą więc wszystkie większe organizacje finansowe w Europie, te które wprowadziły walutę euro. Struktura Eurosystemu łącznie z zarządem Europejskiego Banku Centralnego tworzy Radę Prezesów ESBC – Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Eurosystem bywa też w użyciu potocznym i oznacza strukturę finansową całej Europy, chociaż taka definicja może być myląca to jednak znajduje ona się w użyciu. Eurosystem jest częścią ESBC i każda mniejsza część składowa Eurosystemu odgrywa ważną rolę w całej strukturze. 

Podobne wypracowania do Eurosystem - UE - definicja, opracowanie