Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Gradacja - gradacja prosta - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W socjologii występuje pojęcie zwane strukturą społeczną. Struktura społeczna oznacza układ części składowych społeczeństwa, normuje hierarchię społeczną i role społeczne poszczególnych jednostek. Gradacja jest pojęciem, które w pewien sposób ujmuje stosunki społeczne oparte na zasadach klasyfikacji. Według gradacji społeczeństwo dzieli się według  stopnia posiadania danej cechy. 

Wobec tego gradacja oznacza swego rodzaju warstwy społeczne, ściśle zhierarchizowane, w tym przypadku podstawową warstwą społeczną jest warstwa średnia. Gradacja prosta oznacza system, w których warstwy społeczne są wyodrębnione za pomocą jednej cechy. Gradacja oznacza uporządkowanie, oznacza pewien model społeczeństwa. Stosunki społeczne opierają się na zasadach klasyfikacji i są odpowiednio podzielone. Podział gradacyjny struktury społecznej został sporządzony przez Stanisława Ossowskiego, który podał dwa rodzaje gradacji – prostą i syntetyczną. 

Według niego gradacja prosta oznacza hierarchię warstw np. ze względu na zamożność lub majątek – bogaci, klasa średnia, biedni i plebs. Gradacja prosta może być również rozliczana poprzez wykształcenie lub poziom konsumpcji. Wykształcenie – wyższe, średnie, zawodowe,...

Podobne wypracowania