Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Euro w Polsce - wady i zalety. Opracowanie

Od dłuższego czasu gorącym tematem w Polsce jest dyskusja nad wprowadzeniem waluty euro, tak aby móc dołączyć do unii walutowej i być pełnoprawnym członkiem i partnerem gospodarczym w Europie. Waluta euro obecnie jest używana przez 17 państw, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Istnieje wiele argumentów za, jak i przeciw wprowadzeniu wspólnej waluty euro. 

W Polsce pojawia się wiele obaw związanych z tego typu posunięciem. Przede wszystkim według przeciwników euro, wprowadzenie tej waluty do naszego kraju zniszczy możliwość narzędzia ekonomicznego, jakim jest wykorzystywanie kursu walutowego w stosunku do rozwoju gospodarczego. Kolejnym argumentem jest również teoria, że euro pozbawi Polskę niezależności i suwerenności ekonomicznej. Zwolennicy odrzucają ten argument ponieważ wejście do strefy euro jest świadomym wyborem, poza tym nikt według euroentuzjastów nie zmuszał Polski do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Kolejnym argumentem przeciw wspólnej walucie jest fakt, że osoby, które dzisiaj posiadają niskie dochody, stracą po wprowadzeniu waluty euro. 

Kolejnym argumentem przeciw wspólnej walucie jest wzrost cen, ponieważ wprowadzenie waluty według sceptyków sprawi, że pewne liczby ulegną zaokrągleniu. I jest to bodaj najmocniejszy argument przeciwników waluty euro. Polacy obawiają się wzrostu cen, tym bardziej, że już teraz wielu ludziom żyje się ciężko. Obawa przed walutą euro zmusza też do zapoznania się z argumentami za jej wprowadzeniem. I tak dla kontrprzykładu podać można, że wyeliminowanie ryzyka kursowego, brak kosztów wymiany walutowej, integracja z państwami, które posiadają walutę euro, przyniesie dynamiczny wzrost gospodarczy całego sektora. Euro przyniesie również możliwość wprowadzenia nowych, zagranicznych inwestycji i kapitału zachodniego, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Polski, spadku bezrobocia i ogólnego polepszenia się życia. 

Strefa Euro tworzy tzw. unię walutową, która jest prowadzona przez Europejski Bank Centralny. Sceptycy obawiają się, że Polska, wchodząc do strefy euro, nie będzie miała nic do powiedzenia w EBC i będzie musiała stosować się do regulacji wypływających z unijnych dyrektyw. Za przykład podają tragedię Grecji, która do dziś nie potrafi podnieść się z kryzysu. Philips Bagus napisał książkę pt. „Tragedia euro”, w której wieńczy kres unii walutowej i na kilku przykładach pokazuje jak system euro powoli załamuje się. Sceptycy euro biją na alarm. Przewidują, że unia walutowa nie przetrwa, a jeszcze gorsze skutki mogą być w momencie kiedy jakiś kraj będzie chciał opuścić strefę euro. Wielu ekonomistów zwraca uwagę, że nie da się bezboleśnie opuścić struktury euro i powrócić do narodowej waluty. Według badań większość społeczeństw państw europejskich chciałoby powrotu do swojej dawnej waluty np. Niemcy, Grecy czy Francuzi. W 2011 r. do strefy euro dołączyła Estonia, która na chwilę obecną zdaje się być zadowolona z tego faktu. Wielu ekonomistów zwraca również uwagę na tzw. efekt Balassy-Samuelsona, który dotyka wszystkie nowo przyjęte kraje do strefy euro, które decydują się na likwidację cła. Polska na chwilę obecną prowadzi rozmowy nad wprowadzeniem waluty euro, trudno jest jednoznacznie przewidzieć skutki takiego posunięcia. Wprowadzenie tej waluty posiada tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Czas pokaże.

Podobne wypracowania do Euro w Polsce - wady i zalety. Opracowanie