Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bolesław Wstydliwy - biografia, życiorys

Bolesław V Wstydliwy urodził się dnia 21 czerwca 1226 roku w miejscowości Stary Korczyn. Jego rodzicami byli Leszek Biały i Grzymisława. Rok po narodzinach Bolesława zmarł jego ojciec, który został zamordowany. Książę nie mógł sprawować władzy z oczywistych względów. Grzymisława i chłopiec potrzebowali opieki. Co prawda wojewoda i biskup krakowski zaoferowali swoją pomoc, ale matka i dziecko nie mogli jej przyjąć. Wielu chciało sprawować opiekę nad wdową i jej dzieckiem, gdyż wiązało się to ze sprawowaniem władzy nad ziemią sandomierską i krakowską. Przed śmiercią jednak Leszek Biały i Władysław Laskonogi zawarli pakt, iż w przypadku  śmierci jednego, drugi przejmie wadzę i opiekę nad rodziną, do czasu kiedy następcy będą mogli przejąć rządy.

Zaraz po pogrzebie Leszka Białego rozpoczęła się walka o sprawowanie opieki nad Bolesławem Wstydliwym. Najbardziej wytrwały w swym postanowieniu objęcia tej funkcji był Konrad Mazowiecki. Jego plan się jednak nie powiódł, gdyż Władysław Laskonogi miał poparcie możnym panów krakowskich, którzy widzieli właśnie jego jako pana tych ziem. Tak też się stało. Laskonogi adoptował Bolesława i przejął władzę na Krakowem, Grzymisława z synem osiadła w Sandomierzu i pełniła rolę regentki nad owymi ziemiami. Sytuacja ta miała trwać aż do osiągnięcia pełnoletności przez Bolesława Wstydliwego. Po śmierci Władysława Laskonogiego, w roku 1231, jego obowiązki przejął Henryk Brodaty. Zaznaczyć należy, iż Konrad Mazowiecki nie zaprzestał walki o odebranie spuścizny po Leszku Białym Bolesławowi V i jego matce. Jednakże ich opiekunowie dzielnie odpierali ataki, które były w nich wymierzone.

Niestety w roku 1233 doszło do tego, że Konradowi udało się sprawić, iż Grzymisława i Bolesław udali się na spotkanie z nim. Ten uwięził oboje. Początkowo matka z synem przebywali w Czersku, a później w Sieciechowie. Dzięki interwencji Henryka Brodatego Bolesław i Grzymisława uciekli z niewoli. Opiekun zapewnił im schronienie w Skale. Jednakże regentka i książę musieli zrzec się praw do Krakowa na rzecz Brodatego, który zmarł w roku 1238 i przekazał swe obowiązki względem Grzymisławy i Bolesława swojemu synowi – Henrykowi Pobożnemu.

W rok po owych wydarzeniach (1239) zapadła decyzja, że Bolesław poślubi księżniczkę węgierską, córkę króla Beli IV. Były to zaślubiny według zasady „zaręczyny na przyszłość”, gdyż Kunegunda była małą dziewczynką (miała 5 lat). Ślub odbył się w roku 1246. Małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane i właśnie z tego powodu poddani nadali Bolesławowi ów przydomek – „Wstydliwy”. Małżonkowie złożyli  śluby czystości. W tym samym roku książę walczył z wojskami Konrada Mazowieckiego, który mimo upływu wielu lat nie zaniechał walki o ziemię krakowską. Bolesław poniósł klęskę i nie zdołał odeprzeć ataku jego wojsk. Kilka lat później, w roku 1258, Bolesław wsparł Henryka Pobożnego w walce z Konradem Kujawskim. W roku 1262 kolejny raz udzielił mu wsparcia, tym razem kiedy Pobożny wystąpił przeciwko Henrykowi III Białemu.

Ze względu na to, że żona Bolesława pochodziła z Węgier, miał on dobry kontakt z władcą tego kraju. Chętnie udzielał swego wsparcia, a i sam mógł liczyć na pomoc. Kiedy król Bela zmarł, jego miejsce zajął Stefan V, z którym Bolesław Wstydliwy zawarł w roku 1270 pokój wieczysty. Sytuacja ta trwała jedynie dwa lata, gdyż w roku 1272 Stefan V zmarł. Książę musiał szukać nowych sojuszników. Tym razem zwrócił się w kierunku Czech i zawarł z tym państwem pokój w roku 1277. W czasie swojego panowania Bolesław Wstydliwy podejmował się również akcji chrystianizacyjnych Jaćwingów. Musiał też odpierać ataki Mongołów – tak, jak to miało miejsce w roku 1259.

Kinga i Bolesław nie mieli potomstwa, dlatego też książę postanowił adoptować Leszka Czarnego, który miał przejąć władzę nad ziemiami po jego śmierci.

Książę krakowsko-sandomierski Bolesław V Wstydliwy zmarł dnia 7 grudnia 1279 roku.

Podobne wypracowania do Bolesław Wstydliwy - biografia, życiorys