Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

August III Sas - biografia, życiorys

August III Sas urodził się dnia 17 października 1696 roku w Dreźnie. Jego ojcem był August II, pochodzący z dynastii Wettynów. Matką przyszłego króla Polski była Krystyna Eberhardyna Baryeucka.

W roku 1712 August przyjął chrzest w Bolonii. Wcześniej był wyznawcą luteranizmu – tak jak jego babka. Po przyjęciu wiary katolickiej, mógł uniezależnić się od niej. Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu władcy był ślub z Maria Józefiną z Habsburgów, który odbył się 20 sierpnia 1719 roku.

Rok 1733 to moment w historii kraju, kiedy zmarł władca August II. Jego syn, August III, porozumiał się z władcą Austrii – Karolem VI, a także carycą Anną. Porozumienie miało związek z wstąpieniem Augusta na tron Polski. Habsburg miał poprzeć jego kandydaturę, Iwanowna żądała zaś obietnicy, iż nowo obrany władca Polski nie zmieni drastycznie linii politycznej, którą realizował jego ojciec. Jak pokazała historia, poparcie sąsiadów okazało się bardzo pomocne, gdyż sejm konwokacyjny, zwołany po śmierci Augusta II, ustanowił, że cudzoziemcy nie mogą ubiegać się o polską koronę. Wtedy sojusznicy mogli wykazać się swoją lojalnością. Tak też się stało.

Sprzymierzeńcy wprowadzili na teren Polski swoje wojska, aby przeprowadzić (w razie potrzeby) zbrojną interwencję. Mimo tego, szlachta obwołała królem Stanisława Leszczyńskiego, który miał poparcie Ludwika XV. Jednakże August III nie poddawał się. Przy wsparciu wojsk wschodniego sąsiada, dnia 5 października tego samego roku odbyła się wolna elekcja w Kamionie i August III został królem Polski. Rok później dokonano uroczystej koronacji, która odbyła się 17 stycznia 1734 roku, na Wawelu.

August III pragnął nie tylko zostać władcą Polski. Starał się również o poparcie jego kandydatury do tronu Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Otrzymał poparcie ze strony władcy francuskiego. Jako elektor saski August występował zbrojnie przeciwko Prusom. Początkowo zatargi, w jakie się wdawał, nie miały znaczenia dla Polski. Dopiero gdy wojska rosyjskie spieszące na pomoc sojusznikowi przechodziły przez kraj nad Wisłą, ziemie polskie były pustoszone.

Król August III Sas nie słynął z rządzenia twardą ręką. Do kraju przybywali artyści, architekci i kupcy z zachodu. Powstawały nowe i rozwijały się stare szkoły prowadzone przez jezuitów. Powstała również pierwsza publiczna biblioteka, którą założyli bracia Załuscy.

August III Sas zmarł dnia 5 października 1763 roku w Dreźnie.

Podobne wypracowania do August III Sas - biografia, życiorys