Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powojenna Polska - kultura

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kultura powojenna okresu stalinizmu to socrealizm, którego podstawą była służba państwu i jego propagandzie. W swych przedwojennych początkach socrealizm miał do zaoferowania dzieła wybitne - wszak do tego nurtu zaliczają się często chociażby „Pancernik Potiomkin” Eisensteina, czy „Matka” Pudowkina. Później już socrealizm służył tylko wzmacnianiu kultu Stalina i w takiej postaci opanował komunistyczną Polskę. W Polsce został wprowadzony oficjalnie w roku 1949. Opiewał i sławił zdobycze komunizmu, takie jak powstające mosty czy lud pracujący. Korzystał z każdej dziedziny sztuki - od muzyki, przez sztuki plastyczne, aż po film. Na tym polu dzieło wyprzedziło rok oficjalnego wprowadzenia socrealizmu, bowiem za pierwszy polski film w tym nurcie uznaje się „Jasne łany” z roku 1947 - opisujące zdecydowane działania młodego nauczyciela na wsi polskiej. Podnosi on poziom nauczania, zakłada elektryczność we wsi - w końcu przeciwstawia się burżujowi - bogaczowi, wykorzystującemu chłopów.

Kultura powojenna epoki stalinowskiej poddana była kontroli władz. Likwidowano analfabetyzm i propagowano kulturę masową, gdyż to było na rękę komunistom - nie zależało im na niewykształconej masie ludzi, a na wykształconej, ale w sposób...

Podobne wypracowania