Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pierestrojka - rozpad ZSRR - przyczyny, przebieg, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pierestrojka, czyli próba przebudowy struktur państwa ZSRR w połowie lat 80-tych, wynikała ze szczerej wiary Michaiła Gorbaczowa, że system ma zdolność do reorganizacji. Nowy sekretarz generalny KPZR był przekonany, że jedynie gruntowne zmiany są w stanie ożywić zwłaszcza podupadającą sferę gospodarczą. Wszystkie działania miały więc na celu utrzymanie absolutnej władzy partii w państwie i bloku sowieckim. Liberalizacja miała być impulsem stymulującym gospodarkę - nie była celem samym w sobie. Nawet pomimo tych założeń program Gorbaczowa wzbudził oburzenie w konserwatywnej frakcji partyjnej, przez co w ciągu kolejnych lat dochodziło do, bardziej lub mniej, poważnych tarć na szczytach władzy.

Uchwalony na XXVII Zjeździe Partii, program reform wprowadzany był niezwykle powoli. Modernizacja w dużym stopniu hamowana była przez sam aparat biurokratyczny, który od czasów Stalina kierował się własnymi prawami. Urzędnicy, tzw. aparatczycy, poczuli się zagrożeni i nie mieli specjalnej chęci współpracować z władzami zwierzchnimi.

Kolejnym poważnym testem dla nowej polityki była katastrofa w Czarnobylu w 1986 roku. Egzamin ten, warto dodać, nie został przez ZSRR pomyślnie zdany. Wprowadzono całkowitą cenzurę, przez co nawet kraje bloku socjalistycznego...

Podobne wypracowania