Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Broń jądrowa - broń atomowa. Próby ograniczenia broni jądrowej po II wojnie światowej

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po zakończeniu II wojny światowej kwestia broni jądrowej nabrała szczególnego znaczenia. Mocarstwa się zbroiły, ponieważ – ze względu na napiętą sytuację międzynarodową – upatrywały możliwości zachowania równowagi sił właśnie w zbrojeniach. Z drugiej zaś strony, zdawały sobie sprawę z siły rażenia nowej broni i tego, jakie skutki miałoby jej użycie, nie wspominając już o prowadzeniu wojny tymi środkami. Najważniejsza była kontrola nad zbrojeniami. W latach pięćdziesiątych zaczął się szereg dyskusji dotyczących rozbrojenia. Było dużo pomysłów, planów. W największej mierze dotyczyły one ograniczenia broni konwencjonalnej, ale nawet na tym polu nie udało się wypracować jakiegokolwiek sensownego porozumienia, które byłoby respektowane. Mimo to do dyskusji została włączona sprawa broni jądrowej.

Szczególnego znaczenia nabrała kwestia utworzenia a Europie stref, które pozostawałyby wolne od broni jądrowej. W roku 1955 z pomysłem wystąpił Anthony Eden, a w roku 1957 Adam Rapacki. Drugi projekt obejmował swym zakresem obydwa państwa niemieckie oraz Polskę, przy czym zgoda Polski na zakaz magazynowania na swym terenie atomowej broni miała być uzależniona od takiej samej zgody państw niemieckich. Chociaż projekt zyskał...

Podobne wypracowania