Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Księstwo Warszawskie - ustrój, konstytucja - struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

22 lipca 1807 roku weszła w życie Konstytucja Księstwa Warszawskiego, mająca określać statut prawny i polityczny owego podległego carskiej Rosji tworu. Zmieniała ona nieco ustrój prawny, ale i społeczny Polski.

Na czele Księstwa Warszawskiego miał stać monarcha, odpowiedzialny za władzę wykonawczą i posiadający ponadto inicjatywę ustawodawczą. Swoją władzę sprawował za pośrednictwem ministrów, których zresztą mianował (powołano do życia ministerstwa: wojny, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, policji, czci religijnej, a także przychodów i skarbu). Istniał również urząd wicekróla, a w razie jego niepowołania funkcję tę pełnił Prezes Rady Ministrów.

W ramach ustroju politycznego Księstwa Warszawskiego istniał również Sejm, w którym zasiadać mogli już nie tylko posłowie wywodzący się ze szlachty, ale i ci wybierani w ramach zgromadzeń gminnych. Przed 1809 rokiem składał się on z 60 posłów, później już ze 100. Instytucja ta dysponowała prawem inicjatywy ustawodawczej jedynie w kwestiach odnoszących się do podatków oraz zmian w zakresie prawa cywilnego i karnego. Sejm mógł również prowadzić dyskusje nad projektami ustaw monarchy, które mógł przyjmować bądź...

Podobne wypracowania