Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Izajasz - życiorys, proroctwa, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prorok Izajasz uważany jest za jednego z największych profetów Starego Testamentu. Źródła podają, że urodził się ok. 765 r. p.n.e., a zmarł ok. 70 r. p.n.e. Jego wizje zostały spisane w Księdze Izajasza, która składa się z 66 rozdziałów i dzielona jest przez badaczy na trzy główne części: „Księgę gróźb”, „Księgę pocieszenia” i „Księgę triumfu”.

Historia proroka w jego dziele spisana została fragmentarycznie, a uzupełniana jest przez późniejsze przekazy, które często mogą przekłamywać fakty. Uważa się, że pochodził on z arystokratycznej rodziny mieszkającej w Jerozolimie. Najprawdopodobniej odebrał staranne wykształcenie – zarówno literackie, jaki i religijne, polityczne i prawnicze. W Księdze Izajasza zawarte zostały informacje mówiące o tym, że miał on żonę i dwóch synów. Nadał im imiona symboliczne: Szear-Jaszub („Reszta się nawróci” lub „Reszta powróci”) oraz Maher-Szalal-Chasz-Baz („Rychły Łup Bliska Zdobycz”). Pierwsze imię zapowiadało klęskę narodu judzkiego i ponowną budowę jego potęgi, którą zapoczątkują dobrzy i wierzący w Boga ludzie. Natomiast drugie zapowiadało prędki koniec wrogów...

Podobne wypracowania