Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie nowożytnego świata

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

U podstaw nowożytnej państwowości leżą idee filozofów, którzy kwestię tę podejmowali już w wieku XVII. Najistotniejszy wpływ na ostateczne ukształtowanie się państwa nowożytnego mieli tacy myśliciele jak Thomas Hobbes, John Lock, Monteskiusz, Jeremy Bentham czy Jean Jacques Rousseau.

Hobbes wychodził z założenia, że w stanie natury ludzie permanentnie wojny. Wynikało to z faktu, iż każda jednostka jest egoistą. Sposobem na zaprzestanie wojny było wg. Anglika, zawarcie umowy społecznej (decyzją jednostek), na mocy której powstawał Lewiatan – państwo posiadające uprawnienia większe niż jakakolwiek jednostka. Państwo rodzi się więc ze strachu przed jednostkami, samo jednak budzić ma strach wśród tych, którzy nie mają zamiaru mu się podporządkować. Władza sprawowana jest przez suwerena, niezależnie czy jest to jednostka czy organ kolektywny. Umowa ta jest nieodwołalna, jednostki nie mogą jej wypowiedzieć. Z drugiej strony suweren, nad którym nie ma żadnej zwierzchności powinien zachować umiar.

Z poglądami Hobbesa korespondowały te wyłożone przez Johna Locke`a. Uważał on, że ponieważ ludzie zdolni są do zachowań altruistycznych to umowa społeczna nie jest skutkiem strachu lecz działaniem naturalnym, które polepszyć...

Podobne wypracowania