Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozwój demograficzny Europy w XVIII w. - opracowanie zagadnienia

Już w epokach poprzedzających Oświecenie dało zauważyć się wzrost demograficzny ludności. Epoki te charakteryzowały się jednak wysoką liczbą urodzeń przy – jednocześnie – wysokiej liczbie zgonów. Brak higieny, choroby, nierozwinięta wiedza medyczna, w końcu wielkie epidemie sprawiały, że po skoku demograficznym następował demograficzny regres, czyli śmiertelność przewyższała liczbę urodzeń.

Wiek XVIII przyniósł zasadnicze zmiany w tym stanie rzeczy. Od lat trzydziestych XVIII wieku można mówić o stałym rozwoju demograficznym Europy. Co charakterystyczne, kontynent wkroczył w zupełnie nową fazę, znamienną dla nowoczesnych społeczeństw: oto zmniejszeniu śmiertelności towarzyszyło jednoczesne zwiększenie liczby urodzeń. W Europie, w ciągu całego wieku XVIII, nastąpił przyrost ludności o 58%. Bardzo wyraźnie widać ten rozwój na konkretnych liczbach, dla przykładu zatem: ludność Finlandii w roku 1700 szacuje się na 300 tyś. mieszkańców, podczas gdy w roku 1800 było ich już 830 tys. W Prusach Wschodnich w 1700 roku – 400 tys., w 1800 – 930 tyś. W Anglii (wraz z Walią) – 5,5 tyś., pod koniec wieku – 9 tyś. Duży wpływ na te liczby miał fakt zmniejszenia się śmiertelności wśród najmłodszych (rodziny z dziesięciorgiem dzieci nie były zjawiskiem niezwykłym), jak również szeroka uprawa ziemniaków, które stawały się ratunkiem w momentach zagrożenia śmiercią głodową. Rozwój demograficzny sprawił, że zaczęto mówić o przeludnieniu – co miało miejsce we Francji, Szwajcarii, Belgii czy Irlandii.

Najszybciej wzrastała liczba szlachty, co było związane z popularnością wśród przedstawicieli tego stanu wcześnie zawieranych związków małżeńskich; to jeden z czynników wpływających na  przyrost naturalny. Obszarem, na którym można było najwyraźniej obserwować demograficzny boom, były natomiast miasta (co miało związek z migracją ludności) – wiele z miast francuskich podwoiło liczbę swych mieszkańców, a Lyon przekroczył liczbę 100 tyś. O ile Paryż w roku 1700 zamieszkiwało 400 tyś. ludzi, tak w roku 1800 było ich już 600 tyś.. Ludność Londynu, w tym samym czasie, wzrosła z 500 do 1000 tyś., a Neapolu z 215 do ok. 430 tys.

Wiek XVIII zapoczątkował rozwój demograficzny, który będzie przechodził różne fazy – kolejne wojny sprawiały, że straty wśród ludzi były znaczne; sama wojna o sukcesję hiszpańską, trwająca w latach 1701-1713, kosztowała życie 700 tyś. żołnierzy, zatem była to liczba przewyższająca ludność niejednego miasta. Rozwój ów stał się jednak faktem i pod koniec XVIII wieku Thomas Malthus (1766-1834) wyrazi z tego powodu obawę uważając, że taki przyrost ludności spowoduje dość szybko klęskę głodu i ubóstwa. Nie miał racji, bowiem nie wziął pod uwagę wielu czynników dodatkowych, jednak słowa jego mogą być potwierdzeniem faktu, że rozwój demograficzny był już łatwo zauważalny przez współczesnych.

Podobne wypracowania do Rozwój demograficzny Europy w XVIII w. - opracowanie zagadnienia