Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozwój demograficzny Europy w XVIII w. - opracowanie zagadnienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Już w epokach poprzedzających Oświecenie dało zauważyć się wzrost demograficzny ludności. Epoki te charakteryzowały się jednak wysoką liczbą urodzeń przy – jednocześnie – wysokiej liczbie zgonów. Brak higieny, choroby, nierozwinięta wiedza medyczna, w końcu wielkie epidemie sprawiały, że po skoku demograficznym następował demograficzny regres, czyli śmiertelność przewyższała liczbę urodzeń.

Wiek XVIII przyniósł zasadnicze zmiany w tym stanie rzeczy. Od lat trzydziestych XVIII wieku można mówić o stałym rozwoju demograficznym Europy. Co charakterystyczne, kontynent wkroczył w zupełnie nową fazę, znamienną dla nowoczesnych społeczeństw: oto zmniejszeniu śmiertelności towarzyszyło jednoczesne zwiększenie liczby urodzeń. W Europie, w ciągu całego wieku XVIII, nastąpił przyrost ludności o 58%. Bardzo wyraźnie widać ten rozwój na konkretnych liczbach, dla przykładu zatem: ludność Finlandii w roku 1700 szacuje się na 300 tyś. mieszkańców, podczas gdy w roku 1800 było ich już 830 tys. W Prusach Wschodnich w 1700 roku – 400 tys., w 1800 – 930 tyś. W Anglii (wraz z Walią) – 5,5 tyś., pod koniec wieku – 9 tyś. Duży wpływ na te liczby miał fakt zmniejszenia się śmiertelności wśród najmłodszych (rodziny z...

Podobne wypracowania