Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Senat rzymski

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kluczową rolę w niezwykle zaawansowanym życiu politycznym starożytnego Rzymu odgrywał senat. W jego skład wchodzili byli urzędnicy, konsulowie, cenzorzy, pretorzy, kwestorzy oraz trybunowie. Łączna ilość senatorów, którzy swą misję pełnili dożywotnio, to 300 (później liczba ta miała się zwiększyć). Wybór kandydatów początkowo leżał w gestii konsulów, później cenzorów. Prawo zwołania obrad posiadali najwyżsi urzędnicy państwowi; taka możliwością nie dysponował sam senat. Wybrani, ze względu na swój autorytet, nazywani byli „ojcami”. Miejscem zebrań była kuria.

Choć senat miał być jedynie organem opiniodawczym, a ich zalecenia nie były wiążące, to jednak jego władza ustawicznie się wzmagała. Na pewnym etapie, prestiż tego grona był tak mocno respektowany, że lekceważenie poleceń było bardzo ryzykowne, a przez to niezbyt częste.

Senat, reprezentujący niejako rzymską arystokrację, górował nad pozostałymi, głównymi organami państwa, czyli magistratem oraz komicjami. Zakres kompetencji senatu był bardzo szeroki, ale na pierwszy plan wysuwały się zawsze sprawy związane z polityką zagraniczną oraz kwestie kultu religijnego. Grono to odpowiedzialne było więc za zawieranie traktatów...

Podobne wypracowania