Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Trójprzymierze i Trójporozumienie - Państwa Centralne i Państwa Ententy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W historii I wojny światowej ważną role odegrał podział świata na dwa bloki: Trójprzymierze oraz Trójporozumienie. To między nimi doszło do pierwszego konfliktu na tak ogromną skalę. Aby pełniej zrozumieć początek oraz rozwój tej wojny należy poznać proces kształtowani się obu bloków. Trójprzymierze zaczęło kształtować się wcześniej, a jego następstwem było powstanie Ententy jako przeciwwagi. To od niego zaczniemy omawiać formowanie się poszczególnych bloków.

Trójprzymierzem nazywa się sojusz pomiędzy trzema państwami, chodzi o tajny dokument podpisany 20 maja 1882 roku przez Cesarstwo Niemiec, Cesarstwo Austrowęgierskie oraz Królestwo Włoch. W następnych latach, w wyniku zabiegów dyplomatycznych, zostało ono rozbite i w zastępstwie Włoch dołączyło Imperium Tureckie. Samo powstanie Trójprzymierza jest związane z polityką Bismarcka, kanclerza Niemiec, który obawiał się zacieśniania związków pomiędzy Francją a Rosją. Próba pozyskania państwa Mikołaja II, której kanclerz był wielkim zwolennikiem, nie powiodła się. Tym samym 7 października 1879 roku zawiązano tzw. Dwuprzymierze niemiecko-austriackie. Dołączenie się Włoszech związane było ze wspólnym wrogiem jakim była...

Podobne wypracowania