Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruch robotniczy na ziemiach polskich w XIX/XX w.

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jedną z pierwszych partii reprezentujących interesy klasy robotniczej był Związek Robotników Polskich powstały w 1889 roku w Warszawie. Związek ten dążył w swych działaniach do poprawy sytuacji ekonomicznej klasy robotniczej, mniejszą natomiast wagę przywiązywał do wysuwania żądań zmian ustrojowych. Związek Robotników Polskich pragnął umasowić ruch robotniczy, prowadził działalność oświatową oraz propagandową wśród robotników stworzywszy w tym celu Towarzystwo Oświaty Ludu Miejskiego oraz Koło Oświaty Robotniczej bądź kasy oporu. Jednocześnie organizacja ta wypierała się terroru i działań spiskowych. W 1891 roku próby utworzenia na wpół legalnych organizacji robotniczych zakończyły się aresztowaniami przez władze rosyjskie, jednak nie zlikwidowało to całkowicie Związku Robotników Polskich, który to wraz z II Proletariatem utworzył w roku 1893 roku Polską Partię Socjalistyczną (czyli tzw. Starą PPS). Głównymi działaczami byli tu: J. Marchlewski, J. Leder, J.S. Tański, B. Szapiro oraz J. Besk.

Inną ważną organizacją robotniczą była Polska Partia Socjalno-Demokratyczna (właściwie Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego) powstała w roku 1892 we Lwowie. Partia ta była krajowym członem...

Podobne wypracowania