Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultury - Hiphopowcy - charakterystyka, ubiór, geneza. Hiphopowcy jako subkultura

Termin „subkultura” posiada wiele znaczeń, aczkolwiek najczęściej jest używany w celu określenia zbioru norm i wzorów obowiązujących w danej zbiorowości albo też grupie, które są jednakże odmienne od tych zaakceptowanych przez ogół społeczeństwa. Jedną z zasadniczych przyczyn leżących u podłoża zjawiska powstawania subkultur, jest niezgoda ich członków na zastaną rzeczywistość, przejawiająca się w odrzuceniu jej systemu etycznego i wynikających z niego norm postępowania.

Subkultura hip-hop zrzeszająca miłośników tej muzyki, swoje początki wywodzi z, dość agresywnego, tzw. „czarnego rapu”. Ruch ten pojawił się na początku lat 70. XX wieku w południowym Bronxie i Harlemie, czyli dzielnicach Nowego Jorku. To właśnie tamtejsi młodzi mieszkańcy stworzyli własną muzykę i własną kulturę. Według nich, rapowanie to najbardziej optymalne antidotum, pozwalające rozładować bunt, agresję i niechęć w stosunku do otaczającej rzeczywistości. Treści, jakie twórcy czarnego rapu starali się przekazywać poprzez swoją muzykę, miały na celu odzwierciedlenie ich sprzeciwu wobec szerzącej się dyskryminacji rasowej, biedzie czy obłudzie polityków.

Charakterystyczny dla członków subkultury hip-hopowej jest swobodny, wręcz „luzacki” styl życia. Są przy tym buntownikami, którzy nie boją się walczyć z rozpowszechnioną we współczesnym świecie niesprawiedliwością. Warto w tym miejscu wskazać na to, że hip-hopowcy nie odrzucają – w powszechnym tego słowa znaczeniu – rzeczywistości jako takiej, lecz walczą z obowiązkiem apriorycznego podporządkowania się jej. Dążą do tego, aby otaczający świat uczynić sobie przychylnym, czyli takim, w którym nie będzie istniała przepaść ekonomiczna, podział klasowy czy warstwowy. Zewnętrzny wizerunek członków tej subkultury ma na celu podkreślenie ich „swobodnego” stylu bycia, aczkolwiek stanowi on tylko dopełnienie wyznawanej przez nich filozofii życiowej. Noszą zatem luźne – przy czym obowiązkowo markowe – ubrania, szerokie bluzy z kapturami, nisko opuszczone spodnie.

Warto wspomnieć także o tym, iż aspekt muzyczny kultury hip-hopowej został na przestrzeni jej istnienia dość istotnie rozbudowany (niejednokrotnie też został niejako odcięty od swoich korzeni w celu komercyjnego jego wykorzystania). Decydujące w tej materii jest to, iż młodość wykonawców hip-hopu niejednokrotnie przypadała na czasy, w których dominowały rozmaite światopoglądy. Stąd tez można czasami spotkać się z dokonywaniem podziałów, których zasadniczym czynnikiem jest stopień zaangażowania ideologicznego danego artysty.

W Polsce hip-hopowcy należą do jednych z częściej spotykanych subkultur.

Podobne wypracowania do Subkultury - Hiphopowcy - charakterystyka, ubiór, geneza. Hiphopowcy jako subkultura