Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Apatryda - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin „apatryda” pochodzi z języka łacińskiego, w którym „ápatris” oznacza osobę pozbawioną ojczyzny. Apatryda zatem to inaczej bezpaństwowiec.

Apatryda nie ma żadnego obywatelstwa, gdyż nie jest uznawany przez żadne państwo za swojego obywatela. Bezpaństwowiec znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji prawnej. Nie wiadomo bowiem, pod przepisy jakiego kraju podlega ani jaki kraj gwarantuje mu ochronę prawną. Nie może on także korzystać z opieki państwowej. Zazwyczaj bezpaństwowcom zagraża deportacja.

Istnieje kilka możliwości stania się osoba bezpaństwową. Jedna z nich jest związana z małżeństwem. Prawo krajowe może przewidywać utratę obywatelstwa na przykład w momencie wyjścia za mąż za obcokrajowca. Jednocześnie nie przewidziane zostało automatyczne nabycie obywatelstwa innego kraju. Inną możliwością stania się apatrydą jest narodzenie się na obcym terytorium ze związku osób, których państwo przewiduje nabycie obywatelstwa jedynie w sytuacji urodzenia się na terytorium ojczyzny. Niektóre państwa przewidują natomiast nabycie obywatelstwa dla dzieci rodzących się ze związku obywateli danego kraju. Jeśli dziecko nie ma rodziców będących obywatelami danego kraju, a równocześnie przepisy prawa...

Podobne wypracowania