Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Instytucje społeczne - przykłady. Rodzaje instytucji społecznych

Instytucją społeczną nazywa się zbiór działań ludzi, które prowadzą do realizacji określonego celu, i które wyposażone są w odpowiednie środki i kompetencje władcze ułatwiające realizację wspomnianego celu: zaspokojenia potrzeb szerszej grupy ludzi.
 
Wyróżnić możemy pięć podstawowych rodzajów instytucji społecznych – podział ten wynika z zakresu tematycznego działania danej instytucji.

Po pierwsze, wyróżniamy instytucje polityczne, których celem jest zdobycie, utrzymanie, a także sprawowanie władzy politycznej, czyli decydowanie o kierunkach rozwoju państwa czy węższej jednostki terytorialnej, np. gminy czy powiatu. Przykładami instytucji politycznych są: sejm, senat, sejmik wojewódzki, prezydent, a także partia polityczna.
 
Drugim rodzajem instytucji społecznych są instytucje ekonomiczne. Zadaniem tych instytucji jest produkcja dóbr i usług, ich podział i przetwarzanie, a także obieg pieniądza, organizacja i podział pracy. Do tego rodzaju instytucji zaliczamy różnego rodzaju banki, fundusze, przedsiębiorstwa finansowe, urzędy pracy i inne.

Następnie możemy wyróżnić instytucje wychowawcze i kulturalne, których zadaniem jest wychowywanie, edukacja i socjalizacja (nauka życia w społeczeństwie) młodego pokolenia, a także ochrona dziedzictwa kulturalnego danego obszaru czy państwa. Przykładem instytucji tego typu  jest przede wszystkim szkoła, ale też muzea i, co bardzo ważne, rodzina.

Kolejną grupą instytucji społecznych są instytucje religijne. Organizują one życie religine członków danego wyznania, troszczą się o rozwój duchowy społeczności. Do tej grupy zaliczyć należy wszystkie Kościoły, takie jak np. Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski i inne.

Ostatnią wyróżnianą w literaturze przedmiotu grupą instytucji społecznych są instytucje pełniące funkcje socjalne. Mają one na celu zaspokajanie takich potrzeb społeczności, które nie są podejmowane przez inne instytucje społeczne. Chodzi tutaj np. o potrzeby socjalno-bytowe, o opiekę nad najuboższymi i potrzebującymi, o wsparcie bezrobotnych zarówno finansowe, jak i w poszukiwaniu pracy. Przykładami takich instytucji może być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, różnego typu organizacje porządku publicznego, które prowadzą zbiórki pieniężne i organizują pomoc dla najbardziej potrzebujących, np. Caritas czy Czerwony Krzyż.
 
Wszystkie instytucje społeczne pełnią bardzo istotne funkcje dla trwałości i sprawnego funkcjonowania danej społeczności.

Podobne wypracowania do Instytucje społeczne - przykłady. Rodzaje instytucji społecznych