Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bigamia – definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bigamia (dwużeństwo) oznacza pozostawanie w związku małżeńskim jednocześnie z więcej niż z jedną osobą (bigamia stanowi rodzaj poligamii ograniczony jednak tylko do dwóch małżonków jednej osoby). Bigamia jest w wielu krajach, m.in. w Polsce i całej Unii Europejskiej, prawnie zakazana, a za zawarcie podwójnego związku przewidziane są sankcje karne. Należy zaznaczyć, że bigamia dotyczy osób, które zawarły związek małżeński w świetle prawa cywilnego, a nie tylko wyznaniowego.
 
Warunkiem zasądzenia kary za bigamię jest udowodnienie tzw. złej wiary, czyli tego, że dana osoba zawierając drugi związek małżeński, wiedziała o istnieniu pierwszego związku. Bigamistą nie jest osoba, której małżonka uznano za zmarłego, a który zaginął w wyniku np. działań wojennych.

W europejskim kręgu kulturowym bigamia nie jest legalna, sytuacja natomiast zmienia się w np. w krajach muzułmańskich. W państwach, gdzie dominującą religią jest islam, posiadanie więcej niż jednej żony jest dozwolone (maksymalnie można mieć cztery żony). Co ciekawe, pozwolenie na bigamię dotyczy tylko mężczyzn – kobiety w islamie nie mają prawa posiadać więcej niż jednego męża.

Warto dodać, że osoba pozostająca w bigamicznym związku małżeńskim,...

TAGI: rodzina

Podobne wypracowania