Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa społeczna otwarta i zamknięta - definicja, cechy, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Grupa społeczna jest zbiorem ludzi (co najmniej trzech osób), który dzieli wspólne wartości i normy postępowania, i który działa mając na uwadze realizację określonego celu. Celem grupy zwykle jest zaspokojenie potrzeb członków. Grupa jest strukturą hierarchiczną, względnie długotrwałą, w której wykształciły się rozmaite interakcje społeczne – każdy członek pełni określone, przypisane mu role.
 
Wśród licznych podziałów grup społecznych wyróżniamy podział ze względu na kryterium członkostwa: grupy otwarte i zamknięte.

Grupy zamknięte, inaczej mówiąc ekskluzywne, to grupy, w których członkostwo jest ograniczone licznymi wymogami, dopiero ich spełnienie umożliwia przyłączenie się do niej. Wspomniane wymogi to zwykle rygorystyczne kryteria dotyczące np. urodzenia, statusu majątkowego, czy wykonywania określonego zawodu, które bardzo trudno jest ominąć. Do niektórych grup zamkniętych człowiek może przynależeć w pewien sposób automatycznie – poprzez urodzenie.

Przykładami grup zamkniętych są np. związki rodów arystokratycznych, kluby przedsiębiorców. Dobrą ilustracją dużego stopnia zamknięcia grupy społecznej są słynne stowarzyszenia...

Podobne wypracowania