Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postindustrializm - definicja. Społeczeństwo postindustrialne - cechy, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie postindustrializmu oznacza etap w historii społeczeństw następujący po dominacji gospodarki przemysłowej w XIX i na początku XX wieku. Wiara w postęp i dynamiczny rozwój przemysłu spowodował duże zmiany w życiu społecznym. Rozpoczęto zatrudniać kobiety, tworzyła się klasa robotnicza, długi dzień pracy porządkował życie mieszkańców wielkich miast.

W połowie XX wieku gospodarka industrialna zaczęła jednak ustępować tzw. postindustrializmowi, niosącemu daleko idące przemiany, także w budowie społeczeństwa. Zaczęło się rozwijać społeczeństwo postindustrialne, którego jedną z cech jest odejście od czerpania dochodów z produkcji dóbr materialnych (produkcji) na rzecz wytwarzania i przekazywania informacji – usług.

Epoka postindustrialna, trwająca do dzisiaj, od poprzedniej różni się kilkoma ważnymi cechami. Pierwszą z nich jest odchodzenie od modelu własności państwowej i spółdzielczej na rzecz różnych form własności prywatnej (utrwalenie jej znaczenia). Po drugie, w strukturze gospodarki obserwuje się znaczący spadek znaczenia przemysłu na rzecz usług, których udział w gospodarce przekracza 50% (w niektórych krajach sięga nawet 80%). Warto zaznaczyć, że w rozwijającym się sektorze usług...

Podobne wypracowania